DordtsePolitiek    Weet wat leeft in Dordrecht

       contact       home       blog

Welkom,

Leuk dat u even komt kijken op deze site.
Wilt u op de hoogte gehouden worden van eventuele berichten volg ons dan via twitter.

 • laatste blog

 • actueel

 • jaar 2014

 • jaar 2013

 • jaar 2012

 • jaar 2011

 • standpunten

 • De Kerstgedachte

  De raadsleden zijn weer met kerstreces. De feestdagen staan voor de deur. Een ideale tijd om nog eens kort terug te blikken en een poging te doen naar de toekomst te kijken.
  De crisis gaat aan Dordrecht niet voorbij. De leegstand is een nijpend probleem in onze binnenstad. Het aantal versierde kerstbomen in Dordt is duidelijk afgenomen. Het college heeft het afgelopen jaar de beslissing moeten nemen om hun portefeuille grond fors af te waarderen waardoor het weerstandsvermogen van onze stad flink onder druk is komen te staan. Het wordt dus nog belangrijker in de komende periode om een goede afweging te maken waaraan wij ons geld gaan uitgeven. Daarbij wordt vooral belangrijk wat we samen echt willen en dan zien we soms verschillen in de politiek hoe we tegen de maatschappij aankijken. De komende jaren is te verwachten dat het rijk nog veel meer zal bezuinigen. Van de participatiesamenleving wordt verwacht dat nog meer dan vroeger een beroep zal worden gedaan op vrijwilligers. Taken worden gedelegeerd naar gemeenten en tijdens tuin- of keukentafelgesprekken zal moeten worden onderhandeld of voorzieningen wel of niet zullen worden verstrekt.
  In onze laatste vergadering werd gelukkig duidelijk dat de meerderheid van onze raadsleden niet sociaal ongevoelig is. Terwijl ambtenaren rond deze dagen een kerstpakket mochten ontvangen had het bestuur van Drechtwerk besloten om de hand op de knip te houden en hun medewerkers voor het derde achtereenvolgende jaar niets te geven. Er zijn genoeg bedrijven waar geen kerstpakket wordt gegeven was hun argument. Daarnaast is het bedrijf verlieslatend en was het financieel niet verantwoord .Toen bleek dat de Drechtwerkers uit Alblasserdam wel een presentje ontvingen was het hek van de dam en besloot de meerderheid van de raad om alsnog de beurs te trekken en een cadeaubon beschikbaar te stellen. Slechts enkele politici hadden moeite met deze beslissing. Zij zagen Drechtwerk als een gewoon bedrijf waar dan ook gewoon de tering naar de nering moet worden gezet. Gelukkig ziet de meerderheid van de raad dit anders. Drechtwerkers worden zeker niet als zielig beschouwd. Een feit is dat het hier om mensen gaat met een beperking. Daarbij is het belangrijk dat ze net als ieder ander de mogelijkheid krijgen om zich sociaal te manifesteren. Zoals ieder ander hebben ze recht op voldoening te ervaren van een dag bezig zijn voor de maatschappij. Het is heel goed mogelijk dat het bedrijf Drechtwerk nooit winstgevend zal worden. Zelfs wellicht niet eens kostendekkend. Toch is het als maatschappij belangrijk dat we deze groep mensen waarderen als volwaardig lid van onze samenleving. En om dit duidelijk te maken is het van belang dat we rond deze dagen dit ook aan hen laten blijken. Het gaat dan niet om de hoogte van het bedrag maar veel meer om het gebaar. Zo zullen we in het komend jaar voor moeilijke keuzes komen te staan. Daarbij zal niet alleen de ratio maar ook het hart moeten kunnen spreken. De zaak Drechtwerk heeft mij op dit punt in ieder geval hoopvol gestemd. Wij wensen iedereen prettige feestdagen en een gelukkig 2014.

  bram |24 december 2013 |


  Het Dubbele Pettenprobleem
  in Dordrecht

  Iedereen in de Drechtsteden is er langzamerhand van overtuigd. Er moet iets veranderen in de manier van toezicht houden bij bedrijven . Bij de Derde Merwedehaven heeft de OZHZ al behoorlijke steken laten vallen. Tonnen asbest konden daar ongecontroleerd worden gestort. Bij de Nedstaal affaire bleken ze ook weer niet op hun taak berekend. Burgemeester Blase schakelde een onafhankelijk bureau in, die grote missers constateerde bij het toezicht op de bedrijfsvoering. Bewoners uit de directe omgeving zijn het vertrouwen in de toezichthouder volledig kwijt en hebben grote zorgen over hun gezondheid. De gemeente Papendrecht kreeg bij het bedrijf Drierivierenpunt ook met de OZHZ te maken en we zien hetzelfde ritueel. Pas na lang aandringen, treedt de Omgevingsdienst op en vervolgens neemt de vervuiler de opgelegde maatregelen totaal niet serieus.
  De rebelse fracties WEK en Lammer roepen nu, dat het dubbele pettensysteem bij deze dienst niet deugt. En daar hebben ze nog eens gelijk in ook. De overheid is de baas van de OZHZ en dus voeren de medewerkers hun taak uit in opdracht van dezelfde overheid. Als deze overheid ook nog eens voordeel heeft bij vestiging van bedrijven in hun gemeente kunnen belangen tegenstrijdig worden. Het wordt pas echt gevaarlijk als overheden financiële belangen hebben in bedrijven. Ook dat komt maar al te vaak voor. Bijvoorbeeld; Onze Gemeente Dordrecht heeft aandelen Gevudo. Deze Gevudo heeft een fors belang in HVC. Stel dat er zich aan de Baanhoekweg bij HVC een milieuprobleem voordoet. Wie moet er dan toezicht houden? Het hangt er dan maar van af welke pet de verantwoordelijke wethouder opheeft. Laat hij het economische belang van het bedrijf zwaarder wegen dan de gezondheid van de burgers ? Het mag gewoon niet zo zijn, dat één en dezelfde persoon bij de overheid betrokken is bij de aandeelhouderswaarde van het bedrijf maar ook verantwoordelijk kan worden gesteld voor al dan niet getroffen maatregelen.
  WEK en Lammers roepen nu dat de Omgevingsdienst teruggebracht moet worden naar de Gemeente. Dit is dus helemaal geen oplossing van het pettenprobleem. Mijn voorstel zou zijn de omgevingsdienst volledig te privatiseren. Gewoon op laten gaan in particuliere onderzoekbureaus. Als bedrijven voldoen aan alle milieuvoorwaarden krijgen zij pas de goedkeuring van deze keurende bureaus. Uiteraard mag dan niet elk bedrijf zomaar keuren. Ze moeten hiervoor over de nodige certificaten beschikken. De overheid bepaalt aan welke eisen dan moet worden voldaan.Zij zal alleen een vergunning afgeven als voldaan is aan de voorwaarden gesteld door deze bureaus. Los daarvan moet een milieupolitie opereren, die optreedt bij overtredingen. Hun taak is overtreders voor het gerecht te slepen. Deze constructie lijkt me een stuk voordeliger voor de gemeenten - minder ambtenaren nodig- en ook goed voor de werkgelegenheid. Er zal een gezonde concurrentie komen bij de onderzoekbureaus. En het belangrijkste: het dubbele pettenprobleem is dan voorgoed verleden tijd. Deze week hield de sociaal liberale partij D66 een twitterspreekuur en gooide ik een balletje op. "Handhaving en Controle is een overheidstaak" twitterde de fractievoorzitter Nelleke de Smoker. De andere liberale partij VVD liet weten het roerend met deze stellingname eens te zijn. Zou ik dan toch te liberaal zijn voor deze wereld?

  bram |6-november 2013 |


  Dordt in Actie

  Door het plan van de NS om de intercity Den Haag-Venlo niet meer over Dordrecht te laten rijden, maar gewone treinen te sturen over de nieuwe HSL Lijn worden de belangen van Dordrecht flink geschaad. Immers; deze lijn gaat met een wijde boog via de Hoeksche Waard om onze stad heen. De intercity Amsterdam-Vlissingen blijft dan wel gehandhaafd in het plan maar het betekent wel dat wij onze goede verbinding met het zuiden en oosten van het land dreigen kwijt te raken. Als we straks naar Venlo willen reizen, zullen we moeten kiezen; of eerst naar Rotterdam om daar in de “hogesnelheidstrein” te kunnen stappen richting Breda; of met een boemeltje reizen richting Breda met de nodige tussenstops. Daarnaast zal in Eindhoven opnieuw moeten worden overgestapt. En als ik dan zeg 'wij' bedoel ik ook alle inwoners van de overige Drechtsteden met 260.000 inwoners die gewend zijn ons station te gebruiken. Daarnaast de mensen reizend met de MerwedeLingelijn woonachtig in ons achterland de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Met dit plan is aangetoond dat wij door de NS- een 100% rijksoverheidsinstelling- niet voor vol worden aangezien. Daarmee wreekt zich onze profilering dat wij zo graag "onze identiteit willen behouden" en ons vooral niet zo graag als één Drechtstad presenteren. Met belangstelling heb ik daarom gekeken naar het debat deze week bij de Provinciale Staten waarbij de afgevaardigden hun woordje mochten doen over deze kwestie. Alle partijen waren eensgezind. Er was geen enkele politieke partij die het plan kon waarderen. Op de vraag van de leden of verantwoordelijk gedeputeerde mevrouw de Bondt meer actie kon voeren speelde ze handig de bal terug. U bent volksvertegenwoordiger: doe je werk. Met andere woorden: Oefen druk uit op de Tweede Kamerleden om het onzalige plan zo snel mogelijk naar de prullenbak te verwijzen. Afgelopen week hebben we iets unieks meegemaakt in onze stad. Alle partijen uit de Dordtse gemeenteraad hebben unaniem besloten om eensgezind actie te voeren voor het behoud van de intercitystatus in Dordrecht.´s Morgens vroeg stonden ze bij het station om te flyeren en de reizigers te vragen om de petitie te ondertekenen. Daarmee heeft onze Dordtse politiek zich van zijn goede kant laten zien. Iedereen is zich bewust dat dit een actie is waarvoor partijpolitieke verschillen even opzij gezet moeten worden. Want het zal toch niet zo zijn dat de giftreinen straks wel door onze stad worden gedirigeerd terwijl de intercity naar het zuiden het laat afweten. Nu wordt het tijd voor actie van de burgers uit Dordrecht. Naast het tekenen van de petitie moeten we ons begin november laten zien in de Tweede Kamer als het debat zich daar binnenkort aandient. Laat het ons niet gebeuren dat we straks ouderwets op zijn Dordts moeten mopperen over de slechte verbinding naar het zuiden van het land. Het is nu de tijd om van ons te laten horen.

  bram |20 oktober 2013 |


  Dordrecht moet nóg gezelliger worden

  Het probleem van de leegstand wordt steeds nijpender.
  De rapporten van het Onderzoekscentrum Drechtsteden zijn niet nodig om ons hierop te wijzen. Iedereen ziet wat er gebeurt in de steden van Nederland. De gevolgen van de crisis worden steeds duidelijker. Door middenstanders wordt vaak de schuld gegeven aan het internet. De webwinkels zouden veel omzet weghalen. Premier Rutte noemde- al dan niet ingefluisterd door burgemeester Brok- onze Voorstraat zelfs hét voorbeeld, dat steeds meer panden door deze ontwikkeling leeg komen te staan. Een geluk bij een ongeluk, dat Dordrecht niet de enige stad is, die hiermee te maken heeft. Belangrijk dus dat we ons gunstig gaan onderscheiden van de andere steden.
  Waarom gaan de Dordtenaren eigenlijk shoppen in de binnenstad en blijven ze niet gewoon in hun eigen wijk? Het is het drukst in de stad op vrijdag en zaterdag. Naast goedkope winkelketens als Hema, Kruidvat e.d. heeft de markt duidelijk een sterke aantrekkingskracht op de Dordtenaren. Allereerst de veronderstelde lage prijs maar zeker ook vanwege de gezelligheid. Heel vaak zie je mensen elkaar toevallig op de markt ontmoeten en daar een praatje aanknopen. Toeristen zijn ook belangrijk, maar de bestedingen hiervan moeten niet worden overschat. Ze geven gemiddeld 40 euro uit waarvan ongeveer de helft gaat naar horeca. Als er veel bezoekers komen zullen de middenstanders hiervan zeker de effecten van merken maar dit zal dus vooral zijn bij grote evenementen.
  Conclusie: Naast het kopen tegen voordelige prijs is de kans op een onverwachte aardige ontmoeting een reden om even naar de stad te gaan. Daarbij versterkt het effect zich omdat mensen nu eenmaal graag naar mensen kijken. Een levendige binnenstad is voor iedereen plezierig. Terrasjes zijn al niet meer weg te denken uit de stad en zitten ondanks de crisis en de werkzaamheden aan het Scheffersplein helemaal vol. Loop eens op een zondag door een lege binnenstad en proef dan de sfeer en je weet dan wat het betekent om in een lege binnenstad te zijn.Fraaie gevels en sierbestrating alleen zijn niet voldoende om de stad aantrekkelijk te houden. Daarom geloof ik niet dat aankoop via webwinkels een echte bedreiging vormt voor de middenstanders. Gezelligheid is in een webwinkel namelijk niet te vinden.
  Primair is van belang om bezoekers uit onze Drechtsteden te lokken naar de binnenstad met lage prijzen en te zorgen dat er elke dag veel publiek te vinden is. Als de prijzen van de verhuurders van de winkelpanden niet worden aangepast, zie ik het wel somber in. Hoge lasten tegen lage omzetten houdt geen enkele winkelier vol en is oorzaak nr. 1 van de leegstand. Dus bijvoorbeeld het afhankelijk maken van een huurprijs aan de omzet van de huurder zou in belang van zowel huurder als verhuurder kunnen zijn. De gemeente Dordrecht zou voorwaarden moeten kunnen stellen aan de eigenaren van leegstaande winkelpanden. De uitstraling hiervan moet zo nodig verplicht worden verbeterd. Het Statenplein moet niet alleen op vrijdag en zaterdag worden benut door de markt. Ook op andere dagen zou een markt te vinden moeten zijn zoals een curiosa- en antiek- of een rommelmarkt. Gemeente Dordrecht: Benut dit lege plein beter. De ondernemers zullen ook de handen in elkaar moeten slaan en samen met de gemeente met aantrekkelijke prikkels het publiek verleiden naar onze stad te komen. Alle ondernemers kunnen hiervan profiteren en zullen een oorlogskas moeten hebben om hun plannen te kunnen uitvoeren. Als zij hier geen geld voor over hebben mogen zij niet verwachten dat de gemeente dit alleen dan vanzelfsprekend wel voor zijn rekening zal nemen. En daarom vind ik het zo vreemd, dat een ondernemerspartij als de VVD geen fervent voorstander is van het Ondernemersfonds. Maar goed; morgen een debat in de adviescommissie over de leegstand. Benieuwd wat andere partijen hierover te zeggen hebben..

  bram |9 september 2013 |


  Grote gebeurtenissen werpen hun schaduw vooruit

  Nog enkele maanden en dan is het weer zo ver. De verkiezing van de gemeenteraad komt er aan. Op 19 maart a.s. mogen we weer naar de stembus. Een gebeurtenis van groot belang voor de toekomst van ons Dordtenaren. Politieke partijen zullen ons de richting aangeven waar Dordrecht zich sterk voor wil maken. Hoe gaan wij de samenwerking in de regio vorm geven en wat hebben we hier voor over? Willen we nu wel of niet werk maken van stedenbanden en hier geld aan uitgeven? Hoe gaan we om met ons afvalprobleem? Hoe krijgen we ons milieu schoner? Wel of niet meer auto's naar de binnenstad? Moeten er nu wel of niet meer parkeergarages komen en waar dan? Hoe gaan we de leegstand oplossen ? Op welke manier maken wij ons eiland schoner en veiliger? Moet de provincie betrokken worden bij ons wel en wee of juist niet? Hoe staat het met onze financiën? Zijn we nu aan het potverteren of gaan we verstandig om met de toevertrouwde middelen ? Wat zijn de kansen voor de jeugd of juist de ouderen en of zwakkeren in onze samenleving? Op welke manier denkt onze gemeente de taken op te vangen die door de landelijke overheid naar ons toe worden geschoven? Hoe worden de zogenaamde keukentafelgesprekken straks vorm gegeven? Krijgen ondernemers wel voldoende ruimte ? Allemaal vragen waar de door ons te kiezen raadsleden een antwoord op moeten geven en ons de alternatieven mogen aanbieden. Dit betekent niet dat wij als burger niet meedoen. Dat wij alleen maar mogen kiezen. Nog nooit zijn er zoveel inspraakmogelijkheden geweest dan nu. Ook nieuw is dat sociale media zoals twitter en facebook een rol kunnen gaan spelen bij de verkiezingen. Dit betekent dat de burger zich dus niet passief hoeft op te stellen maar juist de kans krijgt mee te denken en voorstellen kan voordragen. Op deze site zullen raadsleden actief worden gevolgd en via twitter en blogs zullen discussies worden gestimuleerd. Allemaal met één doel: onze stad nog beter en mooier maken dan dat hij nu al is. Dinsdag 27 augustus beginnen de politici uit Dordrecht weer met een vergadering na een welverdiend reces. Wij zijn benieuwd wat zij gaan melden op hun site. Hieronder zie je politieke partijen, die zoals het er nu naar uitziet, mee gaan doen aan de verkiezing. Al is dit wat de Partij voor de Dieren en SP betreft nog onzeker. Klik ze aan en kijk alvast wat ze te melden hebben.
  Want ondanks alle vragen; één ding is zeker...Samen staan we sterk...
  Eens kijken welke partij deze slogan straks overneemt...

  bram |12 augustus 2013 |


  BVD

  CDA

  CU~SGP

  D66

  GroenLinks

  PvdA

  PvdD

  SP

  VSP

  kies

  VVD

  WEK

  Zomertijd … strand en komkommers…

  In de dordtse politiek hebben we het nog niet veel meegemaakt dat de gemoederen echt hoog opliepen. Maar afgelopen dinsdag was het dan zover. Liever gezegd woensdagnacht. Om half een ´s nachts stelde D66 in een interpellatiedebat na de bespreking van de kadernota het Strandje van Stadswerven aan de orde. Ooit was door BVD voorgesteld om in dit gebied een heus strand aan te leggen, maar de gemeenteraad ging hiermee o.a. vanwege de hoge kosten niet akkoord. Nu er toch plotseling 'Kunstrand activiteiten' werden ontplooid en op zaterdag wethouder Sleeking dit met zijn aanwezigheid zou opluisteren werd door D66 de film teruggedraaid. Na enige hilarische haperingen werd letterlijk een film in het stadhuis opgezet, waaruit onomstotelijk vast kwam te staan dat Sleeking een fundamenteel aanhanger van het strandje is. De heer Tiebosch suggereerde dat de raad nu toch echt buitenspel werd gezet en wethouder Sleeking weer eens zijn zin wilde doordrijven. Aanvankelijk verdedigde de wethouder dat hier slechts plagerig werd gesproken over een kunSTRAND maar dat het echt niet de bedoeling was om hier een recreatiestrand te ontwikkelen. Wel zou er iets komen van een uitkijktoren, wat picknicktafels en mochten er campers komen staan. De raad zou hiervoor ook zelf toestemming hebben gegeven, want er was door haar zelf geld beschikbaar gesteld om zo het gebied een tijdelijke bestemming te geven. Toen Tiebosch toch volhield dat hier sprake moest zijn van doorzetten eigen zin van wethouder was de maat vol. De wethouder nam deze aanval Tiebosch "persoonlijk" kwalijk. Deze bond hierop wel in, maar nam zijn woorden niet terug. De volgende dag twitterde Sleeking, dat hij er van afziet om in de toekomst samen te werken met "Tiebosch en de Smoker" door deze aanval op zijn persoonlijke integriteit. Op de site van Beter voor Dordt verscheen een heuse toelichting met de slotzin dat D66 zijn excuus moest aanbieden aan de wethouder. Als deze commotie zou ontstaan tijdens een verantwoordingsdebat over Noordoevers of het schrikbarend teruglopende weerstandsvermogen van de stad zou ik het kunnen begrijpen. Maar dit gaat volgens mij helemaal nergens over. Persoonlijk vind ik dat wethouder Sleeking zich te hard opstelt naar D66. Het is toch niet ongewoon dat de integriteit soms wel eens ter discussie wordt gesteld? Ook is het niet vreemd, dat er wel eens op de man wordt gespeeld. In een debat moet dan duidelijk worden dat dit ten onrechte is en moet de lucht worden geklaard. Daarnaast is het onverstandig van de partijleider van Beter voor Dordt om nu al mede te delen niet met D66 te willen samenwerken na de verkiezingen. Immers: het is nog helemaal niet bekend hoe straks de stemverhoudingen komen te liggen. Als hij D66 bij voorbaat uitsluit maakt hij de onderhandelingspositie van andere partijen onnodig sterker en dat is niet in het belang van Beter voor Dordt. Vreemd is ook dat D66 in het geheel niet meer reageert op deze kwestie. Of je laat van je horen en meldt op je site dat je nog steeds van mening bent dat Sleeking het oordeel van de raad aan zijn laars lapt of je meldt dat je bij nader inzien het verkeerd hebt ingeschat en biedt je verontschuldigingen aan. Mijn inschatting nu, is dat D66 en vooral Tiebosch door de grootste partij van Dordrecht in deze komkommertijd even op zijn nummer moest worden gezet als woordvoerder van Verenigde Oppositie Partijen. Als je geschoren wordt moet je heel stil blijven zitten is altijd het devies. Zou D66 zich daarom zich zo rustig houden in deze kwestie? Zo…… het wordt weer warm vandaag …… We gaan naar het strand…

  bram |22 juli 2013 |


  Museum Historie Dordrecht

  Vreemd eigenlijk, dat de oudste stad van Holland nog geen museum heeft waar het laat zien, hoe Dordrecht is ontstaan en welke betekenis het heeft gehad voor de historie van ons land. Ja, het Hof wordt nu wel gerenoveerd en volgend jaar wil men daar iets van laten zien. Maar nu er wat publieke gebouwen leeg komen te staan in ons centrum biedt dit geweldige kansen. In de eerste plaats denken we dan natuurlijk aan de schitterende Bonifatiuskerk in de Wijnstraat en de unieke Berckepoort aan de Voorstraat. Zeker nu toerisme gestimuleerd gaat worden vanuit de waterdriehoek Kinderdijk~ Dordrecht~ Biesbosch liggen deze panden op de route voor bezoekers van de stad die vanaf de waterbus wandelend naar ons centrum toekomen. Als beide gebouwen ingericht zouden worden tot musea waarbij de historie van Dordrecht centraal staat, zou daarbij de opkomst en ondergang van onze wijnhandel een interessant gegeven kunnen zijn. Een mooie bijkomstigheid is hier al de naam Wijnstraat, Wijnhaven en alle historische panden in deze straat met hun rijke wijnhistorie. Ook de Berckepoort past hier goed in. Het pand is gebouwd voor de wijnhandel en dat is nog goed te zien. Berck was een invloedrijke en vermogende man en een belangrijke wijnhandelaar in onze stad. Zelfs Alva en Willem van Oranje zijn ooit nog bij hem op bezoek geweest.
  Gouda trekt dagelijks duizenden bezoekers alleen vanwege de kaas. Waarom zou Dordrecht dan niet zijn visitekaartje voor de toeristen kunnen afgeven met zijn wijnhandel. Wijn is toch het genotsmiddel bij uitstek om een plezierige vakantie of vrije dag te kunnen veraangenamen? Onze middenstanders kunnen hier mooi op inspelen en het gedeelte van de Voorstraat, waar nu leegstand ontstaat, zou hierdoor wel eens een geweldige impuls kunnen krijgen. Veel hoeft er niet te worden geïnvesteerd want de schatkamer van Erfgoedcentrum Diep ligt vol met materiaal, dat we kunnen showen. We kunnen laten zien wat het stapelrecht heeft betekend voor de ontwikkeling van onze stad. We kunnen meer tonen van wat de Dordtenaren Johan en Cornelis de Witt hebben gedaan voor het land. De ontstaansgeschiedenis van Holland zelf kunnen we demonstreren met het op wandelafstand binnenkort gerenoveerde Hof. De huidige tentoonstelling in het museum ‘Kaarten van Dordrecht` kan hier straks permanent worden tentoongesteld. Uiteraard is het van belang dat de musea elkaar niet beconcurreren maar juist door samenwerken hun kracht versterken.
  Ten slotte; Nu het museum in Dordrecht onlangs is samengegaan met het Archief is de tijd rijp om te laten zien dat dit niet alleen maar een bezuinigingsmaatregel is geweest maar juist een wijze investering. Beide panden leeg laten staan kost ook geld. Bij gebruik levert het in ieder geval nog wat op voor de stad. Ook bevordert het de werkgelegenheid. En dan nog een tip: maak van de Wijnstraat gelijk eenrichtingsverkeer. Want het mag niet zo zijn dat de toeristen straks van de sokken worden gereden door de Dordtenaren…

  bram |22 juni 2013 |


  Regeren is vooruitzien

  Bij de bespreking van de jaarstukken werd afgelopen dinsdag in de gemeenteraad teruggekeken op het jaar 2012. Vooral de vraag ´hoe het nu precies zit met de forse afboeking van de grondwaarde`stond centraal in het stadhuis van Dordrecht. Alle partijen waren het wel eens met de afwaardering maar vonden het nodig om toch uitgebreid stil te staan of dit niet eerder had moeten gebeuren. En 'het zwartepieten' was weer niet van de lucht. De oppositie vroeg zich zelfs af waarom verantwoordelijk wethouder Sleeking niet direct bij de start van zijn bestuursperiode actie had ondernomen. "Want hij had dit toch beloofd tijdens de verkiezingen?" Merkwaardig om te horen, dat een oppositie achteraf zo op deze manier naar het verkiezingsprogramma van Beter Voor Dordt kijkt. Sterker nog: het college zelfs durft te verwijten, dat ze het verkiezingsprogramma niet eerder uitvoerde. Maar goed; ik moet niet in dezelfde fout vervallen en ook blijven terugkijken.
  Beter is het nu om de feiten onder ogen te zien. De verhouding tussen spaarpotje van de gemeente aan de ene kant en de risico’s aan de andere kant is op 4:10 gekomen. Alle partijen vinden dat er hard aan gewerkt moet worden om deze verhouding minimaal op 1:1 te krijgen. Wethouder v.d.Burgt werd als financiële man van dit college flink aan de tand gevoeld door Nelleke de Smoker, de fractieleider van D66. Dordrecht heeft namelijk niet alleen te maken met zijn eigen huishoudboekje maar moet ook rekening houden met eventuele claims uit transacties van de zogenaamd ´verbonden partijen` zoals de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD).
  Zij vroeg hem waarom de wethouder de raad niet tijdig had geïnformeerd over de afgifte van borg- en garantstellingen. De wethouder probeerde zich eerst te verschuilen achter ingewikkelde contracten zoals treasury-overeenkomsten en gaf aan dat hij zelf ook niet werd ingelicht door de directie van de GRD. En het werd nog vreemder: hij twijfelde er zelfs aan of de Drechtraad wel was geïnformeerd over de borgstellingen. Met andere woorden: Door derden zou beslag gelegd kunnen worden op ons vermogen, terwijl ons lokaal bestuur en onze gekozen vertegenwoordigers niet eens op de hoogte zijn gesteld dat dit wel eens zou kunnen gebeuren en om welke bedragen het dan gaat. Tijdens het debat gaf hij later toe, dat deze informatie wel naar de raad had gemoeten, zodra dit de € 900.000 te boven gaat en het was dus een foutje om de raad niet te informeren. Er wordt nu alsnog aan gewerkt, beloofde hij. Door het onderwerp op de agenda te zetten kan in ieder geval met dank aan D66 het werkelijke financiële risico van de gemeente straks beter worden ingeschat. Zeker is dat Dordrecht via de Gemeenschappelijke Regeling Gevudo bij HVC betrokken is met een garantstelling van 35 miljoen. Daarnaast is GR Gevudo met 529 aandelen samen met GR Alkmaar de grootste aandeelhouder van het bedrijf HVC met een negatief eigen vermogen van bijna 1 miljard. Gezien de forse verliezen bij HVC en de schulden is het niet denkbeeldig dat ooit een beroep op de garantstelling zal worden gedaan. En dan is het toch maar beter om van te voren te weten, wat je dan precies te wachten staat. Het zou wel eens verstandig kunnen zijn om voorlopig eventuele meevallers in de komende periode - zoals nu bij de Soc.Dienst van 18 miljoen- even te boeken ten gunste van onze weggevallen reserves in afwachting van het verslag van de wethouder. Aan het eind van de avond was mij één ding wel duidelijk. Aan terugkijken heb je niet al te veel. Het Oud Hollands gezegde “Regeren is vooruitzien” is nog steeds van kracht..

  bram |1 juni 2013 |


  Samenlevingscontract of toch maar trouwen?

  Het bijwonen van de vergadering van de Drechtraad blijft een belevenis. Afgelopen dinsdag was er weer een bijeenkomst gepland. In het Cultureel Centrum Landvast Alblasserdam lag het programma gereed, zodat ik mijn keus kon maken welke vergadering ik zou volgen. Ondanks mijn grote belangstelling voor de ICT-investering besloot ik toch als voorafje de carrouselvergadering over de toekomst van de Drechtsteden bij te wonen. In een projectteam is men bezig met het opstellen van de randvoorwaarden waar de bevoegdheden liggen, als het gaat om het maken van beleid en het nemen van besluiten. Het credo: ”Lokaal wat lokaal kan en regionaal wat nodig is en waar dit meerwaarde oplevert”, geeft af en toe nogal wat stof tot discussie. Moet een besluit in de Drechtraad worden genomen of in de gemeenteraad? Of kan het beleid worden bepaald in de Drechtraad en moet het besluit vallen in de gemeenteraad? Het projectteam leek het handig een 5-tal ringen te ontwerpen, waarbij zaken die vallen onder ring 1 de verantwoordelijkheid en besluitvorming bij de Drechtraad ligt. Bij ring 5 valt alles onder de gemeenteraad. Over wat er dan allemaal in ring 2, 3 en 4 moet komen werd men het nog niet eens. Ik vermoed dat nog menig partijtje in deze ringen gebokst moeten worden om hieruit te komen. Het opstellen van voorwaarden voor samenwerken in de regio doet mij vooral denken aan het opstellen van een samenlevingscontract. Uiteindelijk wordt het zo ingewikkeld, dat het beter is om maar gewoon te gaan trouwen. Ook dan heb je aan 2 ringen genoeg. Als je écht wil samenwerken durf dan je eigen autonomie op te geven en kies voor één stad.
  Daarna begon de echte Drechtraadvergadering. Het feitenrelaas rond het project Noordoevers stond daar op de agenda. De raad bleek bijzonder ontstemd over het feit dat dit project onlangs vanuit ROM-D onder druk van het drechtstedenbestuur moest worden overgenomen. Nog vreemder werd de situatie toen enkele maanden later door de portefeuillehouder Piet Sleeking alsnog alles onverwacht werd afgeblazen. Vooral de heer van Verk (PvdA) gaf de heer Sleeking er flink van langs en verweet hem verantwoordelijk te zijn voor een miljoenenverlies. Voordat de vergadering goed en wel begonnen was lag er al een Motie Besluitvorming Noordoevers van initiatiefnemer D66 op tafel. De bedoeling hiervan was een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de besluitvorming van het Drechtstedenbestuur in de kwestie Noordoevers. Het was duidelijk, dat heer Sleeking hierdoor verrast was en de motie zag als een motie van wantrouwen. Hij had zich duidelijk ingesteld op een aantal lastige vragen maar er volgde er geen enkele inhoudelijke vraag. De enkele suggestieve vraag van D66 of de heer Sleeking vond dat hij iets geleerd had van de affaire Noordoevers ontweek de portefeuillehouder. Bij de uiteindelijke stemming kreeg hij steun van onder andere de gezamenlijke lokale partijen in de Drechtsteden en de grote regio SGP fractie zodat de motie werd afgewezen op basis van een ondoorzichtige stemmentelling. Achteraf is mijn conclusie dat hier een kans is gemist om meer duidelijkheid te creëren in de kwestie Noordoevers. Nu zijn er geen vragen gesteld en er wordt geen onderzoek ingesteld. Vermoedelijk zullen er wel vragen gesteld zijn in eerdere besloten vergaderingen maar daar hebben de burgers geen weet van. Beter zou zijn geweest om een aantal expliciete vragen te stellen in de Drechtraad en als er geen afdoende antwoord gegeven werd deze motie alsnog in te dienen. De vraag zou dan zijn of SGP alsnog aan de zijde van Sleeking zou zijn gaan staan. Nu komt bij mij opborrelen of een bestuurder in de Drechtraad eventueel weg te sturen valt. En zo ja, wat betekent dit dan voor het functioneren in de lokale raad ? Zover is het deze keer niet gekomen. Maar zo zie je maar weer...het blijft boeien: de dordtse politiek.


  bram |18-5-2013 |


  Politiek garen spinnen met Nieuwe Dordtse Biesbosch

  Minder dan één jaar en dan zijn er weer gemeentelijke verkiezingen. De politieke partijen houden hun kaarten nog voor de borst. Beter voor Dordt wist bij de vorige verkiezing een grandioze stemmenwinst te behalen met het onbebouwd laten van de Zuidpolder. Veel Dordtenaren waren hierover wel te spreken en stemden massaal op deze partij. BVD werd hierdoor de grootste lokale partij van het land. Voor het eerst zullen zij volgend jaar beoordeeld worden op hun daden. De Dordtse bevolking is gesteld op hun polders en willen deze onaangetast laten. Het lijkt er nu toch op dat BVD zich in zijn vingers snijdt met het plan Nieuwe Dordtse Biesbosch. De Dordtse Biesbosch moet verbonden worden met de Sliedrechtse Biesbosch. Maar was de Oude Biesbosch dan niet mooi genoeg? Wie schiet daar wat mee op? Zouden de ganzen niet zelf bepalen waar ze neerstrijken? Of de zaden die meegevoerd worden door de wind niet zelf ergens neerdwarrelen. Is de charme van de natuur niet op zijn best als de bemoeienis van de mens zo gering mogelijk is? Waarom dan die miljoenenverslindende plannen? Mooie wandelpaden aanleggen, prima, maar dit hoeft toch niet zo veel te kosten? Maar nee, samen met de Provincie Zuid Holland en Staatsbosbeheer is besloten om het gebied ingrijpend op de schop te nemen. En daar hangt een stevig prijskaartje aan. En in deze tijd van bezuinigingen is de vraag gerechtvaardigd of hier wel zoveel geld aan besteed moet worden. Als het plan gebruikt zou worden als werkgelegenheidsproject zou het nog te verdedigen zijn. Maar dan wel bulldozers eruit en spades in de grond. Ook Beter voor Dordt twijfelt of de burgers wel echt achter het plan staan. Dit bleek uit de raadsvergadering van enige tijd geleden, waarbij BVD de raad voorstelde om een enquête te houden over een eventueel aan te leggen recreatieplas in de Biesbosch. Oppositiepartijen waren hier tegen. Niet omdat ze de plas zien zitten, maar omdat ze vonden dat het een gepasseerd station was. Het besluit zou al gevallen zijn was hun argument. Zij zien het besluit om een plas aan te leggen als een idee van dit college en kunnen hiermee straks mooi politiek garen gaan spinnen. Het plan om kapitalen te stoppen in kostbare en onnodige aanpassingen in een gebied waar niemand om gevraagd heeft, valt niet te verdedigen. Oppositiepartijen ruiken hun kans en zullen straks dit plan gebruiken om de BVD af te schilderen als een partij die de natuur en vooral de polders geweld aan doet. Daarom vermoed ik dat BVD spijt heeft dat zij zich opnieuw door de provincie voor het karretje heeft laten spannen en straks veel geld kwijt is aan allerlei zaken waarvoor ze straks ook nog eens veel stemmen kunnen kwijtraken. Het geld kan beter gebruikt worden. Dat er meer ruimte nodig is voor opvang van water met de opwarming van de aarde valt te verdedigen. Werkverschaffing ook. Maar dat hier een door niemand gewenste recreatieplas komt niet. Daarom doen de huidige bestuurders er goed aan om het hele onzalige plan van zo´n plas zo snel mogelijk in een ambtelijke lade te deponeren. Anders vermoed ik dat het ze nog heel wat stemmen gaat kosten. bram |april-2013 |


  Too big to fail?

  Veel Dordtenaren zijn zich weer een hoedje geschrokken van de hoogte van de gemeentelijke belastingen. En geen wonder. De hoogte van de WOZ-waarde is nauwelijks aangepast terwijl iedereen de dalende prijzen om zich heen waarneemt. Op de Korte Scheidingsweg zagen we een huis te koop staan voor € 350.000 met een groot bord in de tuin waarop stond dat de prijs werd verlaagd naar € 199.000. En nog steeds is de woning niet verkocht. Iedereen ervaart de nadelige gevolgen van de crisis en rekent zich al lang niet meer zo rijk als enige jaren geleden. De gemeente Dordrecht sluit hiervoor nog even zijn ogen, want het bedrag aan belastingen moet wel binnen blijven komen. Kijken we naar de specificatie van de gemeentelijke belasting, dan zien we, dat het grootse bedrag op gaat aan afvalstoffenheffing. Met andere woorden: er gaat bij de gemeente meer geld in ons afval zitten dan in cultuur, onderwijs, wegenonderhoud, veiligheid- en sportvoorzieningen etc. samen. Dat is op zijn minst toch opmerkelijk te noemen. De meeste Dordtenaren scheiden hun afval tegenwoordig zorgvuldig. En met een beetje goede organisatie zou onze commerciële huisvuilophaler HVC hier toch zelfs geld mee moeten kunnen verdienen? Het papier en plastic zijn een goede grondstof voor nieuwe producten en het gft-afval is een prima mestproduct. Het restafval gaat in de oven en levert warmte aan een hele wijk. Waarom moet dat afval dan zoveel geld kosten? Vanzelfsprekend zal het wagenpark regelmatig vernieuwd moeten worden en er is personeel nodig om het vuil op te halen. En ook de rioleringen moeten regelmatig worden vernieuwd. Maar ondanks onze forse bijdrage komt HVC toch nog steeds heel wat geld te kort. Het verlies over 2011 bedroeg zelfs 11 miljoen euro. De schuldenlast bedraagt nu al bijna 1 miljard euro. Wat gebeurt er als HVC failliet gaat? En wie gaat ons huisvuil ophalen als het echt mis gaat? Of is dit een bedrijf 'too big to fail' dat altijd koste wat het kost op de been zal worden gehouden zoals bij de banken? En wie gaat dit dan allemaal betalen? De lasten zijn voor de eigenaren van het bedrijf, maar dan wordt het nog erger: de aandelen HVC blijken voor bijna 6 % in handen van onze gem. Dordrecht. Het zou mij niet verbazen dat de met ons samenwerkende Drechtsteden voor uiteindelijk zelfs meer dan 10 % belang hebben bij HVC. Wat gaat dit uiteindelijk betekenen voor ons drechtstedelijk huishoudboekje? Moeten we volgend jaar nog meer gaan betalen aan afvalstoffenheffing om het verlies van HVC aan te zuiveren? Nu hebben de bestuurders van HVC het wilde plan opgevat om zich niet alleen met afval maar ook met windenergie te gaan bezighouden. Plannen worden gesmeed voor een forse investering in een windmolenpark in de zee bij Duitsland. Met de banken is het onlangs behoorlijk misgegaan door het veel te fantasierijk denken van bestuurders met hun riante beloningen. Ook de beloningen van de directie HVC gaan de balkenendenorm ruim te boven. Zou het nu met onze vertrouwde gemeentelijke reinigingsdienst dezelfde kant als bij de banken opgaan? Er zijn heel sterke overeenkomsten. De banken worden nu heel streng gecontroleerd. Zou het dan ook niet tijd worden dat de semigemeentelijke instelling HVC ook eens aan een grondige financiële controle wordt onderworpen en ingrijpende maatregelen worden getroffen? Ook daar zal de tering naar de nering moeten worden gezet. Anders loopt de burgerij het risico dat zij volgend jaar zich helemaal een hoedje schrikken…


  bram |8-3-2013 |


  Inzending forum D66....

  Samenwerking binnen de Drechtsteden is hard nodig. Er moet met elkaar afspraken gemaakt worden over veiligheid, verkeerssituaties, voorzieningen etc. De Drechtsteden zijn als het ware al één stad en daarom is het goed dat er een Drechtraad is die besluiten voorbereid om zaken die ons allen aangaan te bepreken. Maar de besluiten zouden wel voorgelegd moeten worden aan de gemeenteraden om de legitimiteit te waarborgen. Immers de Drechtraad is niet door de bevolking zelf gekozen. Van elke partij is nu een vertegenwoordiger afgevaardigd die namens de partij het woord mag voeren en de stem mag uitbrengen. Een vorm van getrapte verkiezingen dus. Als besluiten van de Drechtraad ter goedkeuring zouden worden voorgelegd kunnen de gekozen volksvertegenwoordigers ieder met hun eigen stem het voorstel beoordelen. Waarom doet men dit niet ? Ter voorkoming dat een voorstel wordt afgewezen? Stel, dat dit het geval is mogen we dan niet stellen dat de autonomie van de lokale bevolking het zwaarst moet wegen? Als men vreest dat afspraken steeds worden tegengehouden door de steden zijn die afspraken dan wel goed ? Mooi zou zijn als een Drechtraad rechtstreeks gekozen zou kunnen worden. Wettelijk is daar helaas geen basis voor. Als de lokale autonomie ondergeschikt moet zijn aan de besluiten van de Drechtraad zit er niets anders op dan over te gaan tot één stad: Drechtstad. Maar daar zouden de afzonderlijke gemeenteraden het besluit over moeten nemen.

  Kleine zaken, grote zaken....

  Een nieuw politiek jaar is begonnen.
  Burgemeester Brok hield zijn nieuwjaarstoespraak en blikte even terug op het afgelopen jaar.
  "Raadsleden waren zelfbewuster geworden", vond hij. Maar na deze lofuiting kwam toch ook zijn puntje van kritiek. Hij wees erop dat onze volksvertegenwoordigers zich wel wat meer met de grote, belangrijke dingen bezig zouden moeten houden.
  "Welke grote zaken zou hij dan bedoelen? ", vroeg ik me af. De problematiek over de hoogte van zitbankjes bij de bushalte valt naar mijn idee niet onder deze categorie. Fietsen aanpakken die nog steeds door de hele stad worden neergekwakt en het winkelend publiek behoorlijk in de weg staan?
  Burgemeester Brok denkt wat groter. In zijn toespraak wees hij op het Delta gebied waar wij als maritieme stad bij uitstek een toonaangevende rol kunnen vervullen. Ook Europa heeft zijn warme belangstelling. Regelmatig zijn er uitstapjes waarbij raadsleden worden uitgenodigd om hun blikveld over het royale subsidieterrein wat te verruimen. Zelfs schuwt de heer Brok niet om zijn raadsleden mee te nemen naar het verre Kameroen om daar met de notabelen ter plaatse te spreken over zaken van groot gewicht.
  Zeker; Brok heeft gelijk. Er zijn belangrijke zaken die veel meer aandacht verdienen.
  Een Dordtse vertegenwoordiger in de Provinciale Staten deed een dringende oproep om kennis te bundelen over het afvalprobleem op ons eiland. Het toezicht blijkt tot nu toe onvoldoende en kan een gevaar voor de volksgezondheid betekenen voor de Dordtenaren. Welk gemeenteraadslid gaat deze zaak oppakken?
  Nog een zaak van belang. Het bestuur is in de Drechtsteden tot nu toe met een Drechtraad in een experimentele fase. Dit kan goed uitpakken maar heeft ook risicovolle kanten. Als besluiten worden genomen over de hoofden van Dordtenaren heen zonder dat zij zelf genoeg zeggenschap hebben over die besluiten kan dit op termijn ook verkeerd aflopen. Burgemeester Blase probeert op dit gebied wel de discussie te coördineren maar in hoeverre leeft dit echt bij de raadsleden in de Drechtsteden?
  Ook zouden de bestuurders van de provincie Zuid Holland echt eens moeten worden overtuigd dat het niet normaal is om levensgevaarlijke goederen met hoge snelheid door een dicht bebouwd stedelijk gebied te leiden. Een spandoek ophangen met `wat doe je als hier een goederentrein ontploft` en mensen dan verwijzen naar watdoeje.nl lijkt me niet echt voldoende.
  Maar zoals gewoonlijk gaat de aandacht al snel weer uit naar de kleine zaken. De vuurwerkoverlast is weer verdwenen en nu gaat het weer over sneeuwruimen in de binnenstad. Belangrijk allemaal; maar toch een beetje gelegenheidspolitiek. Er moeten inderdaad bestuurders opstaan die de grote lijnen blijven zien. Zij moeten niet alleen een punt op de horizon zetten maar ook transparant communiceren op welke wijze wij allen dat punt kunnen bereiken.
  Burgemeester Brok geeft het goede voorbeeld. Hij pakt het wel groots aan. De directieleden van HVC moesten met hem mee naar Kameroen. Bij aankomst in onze zusterstad Bamenda moesten zij voor straf prulletjes prikken. Dit zou hen leren om voortaan de Dordtenaren tijdig en goed te informeren. Hij overweegt zelfs de eerder geleverde Dordtse vuilniswagens in de stad ook weer stil te zetten. Want het zuivere handwerk met bezem en schop is zo gek nog niet. En de heren van HVC zijn gewaarschuwd; Brok gaat de banden met de overige zustersteden ook weer aanhalen.


  bram |23-1-2013 |