DordtsePolitiek    Weet wat leeft in Dordrecht

       contact       home       blog

Welkom,

Leuk dat u even komt kijken op deze site.
Wilt u op de hoogte gehouden worden van eventuele berichten volg ons dan via twitter.

Wie wordt de Dordtenaar van het jaar?


Piet Sleeking heeft het afgelopen jaar een geweldige prestatie geleverd. Als lijsttrekker van de grootste partij van Dordrecht, Beter voor Dordt, moest hij dit jaar zijn grote zetelaantal tijdens de verkiezingen verdedigen. En het lukte hem op opnieuw de grootste te worden en 'zijn' partij zal de komende jaren daarom opnieuw de lakens uitdelen in Dordrecht. Op hem en zijn partij rust nu een zware verantwoordelijkheid voor de samenwerking binnen het college en de gang van zaken in Dordrecht.
Binnenkort wordt de Dordtenaar van het jaar bekendgemaakt. Ik twijfelde tussen Piet Sleeking en Barbara Muller. Laat ik maar met de deur in huis vallen. Mijn stem heb ik toch uitgebracht op Barbara . Want ik moet zeggen dat ik best trots op haar ben. 'Schapetrots' heet dat tegenwoordig. Zij wees op de gevolgen van een bepaling in de wet, dat het verboden is om een kind te vondeling te leggen. Hierdoor ontdoen moeders in nood zich soms van hun kind met de dood tot gevolg uit angst voor de strafrechtelijke consequenties. Zij probeerde daarom in Dordrecht een vondelingenkamer te openen, zodat deze vrouwen hun kind in ieder geval ergens verzorgd achter konden laten. In de politiek gingen stemmen op, dat een vondelingenkamer openen ook wel eens strafbaar zou kunnen zijn. Zelfs staatssecretaris Teeven werd om zijn mening gevraagd, maar meer dan dat hij niet direct tot aanhouding zou overgaan kon hij niet aangeven. Ondanks alle tegenwerking zette Barbara Muller door en zo kwam in Papendrecht de eerste vondelingenkamer van Nederland. Onlangs nog verscheen in de pers de berichten over een dood gevonden baby. Het leven hiervan had misschien gespaard kunnen blijven als de moeder op de hoogte was geweest van deze opvangmogelijkheid. De redenering dat een kind het recht heeft om te weten waar hij van afstamt en dit hoger te plaatsen dan het recht om te leven is een fatale redenering.

bram | 13 december 2014|

foto:bewerking uit magazine Lifestyle DordrechtHet Gulle Geven


Sinterklaas is weer in het land.
Nee, ik ga het hier niet hebben over de arme kinderen, die gisteren getuige waren van een groepje ordeverstoorders, die er niet voor terugdeinsden om te proberen het jaarlijkse kinderfeest te verstieren. Hoewel ik hier alle redenen voor zou hebben, want in de Dordtse politiek lagen wel de wortels van deze escalatie. Burgemeester Brok liet destijds hard optreden tegen de lieden die demonstreerden bij de Dordtse Sinterklaasintocht. De protestanten stonden tussen het publiek met op hun shirt de kreet: "Zwarte Piet is racisme". Omdat zij met enig geweld werden verwijderd kreeg deze actie voor de provocateurs volop de gewenste aandacht. De geschiedenis leert dat geweld een averechts effect heeft op wat ordebewaarders willen bereiken. Beter was geweest om de oproerkraaiers gewoon te negeren en ze in hun beletterde hemd te laten staan. Of nog beter: Burgemeester Brok had ze even lachend toe moeten spreken en hen vertellen, dat zij dankzij democratie in Nederland best even hun zegje in het stadhuis mochten komen doen. Maar nu gingen de harde actiebeelden de wereld over. Bijna een jaar lang werd er over niets anders gesproken dan het kleurtje van Zwarte Piet. De VN ging zich er mee bemoeien. Vanmorgen hoorde ik op het nieuws dat zelfs op Al Yazeera is uit de doeken gedaan, wat er 'aan de hand is in Nederland’. Discriminatie moet zondermeer worden bestreden, maar dit moet niet gebeuren over de rug van kleine kinderen.
Over kindervriend Sinterklaas gesproken. Deze week was de begroting in de gemeenteraad aan de orde. Twee dagen waren er voor uitgetrokken om het te hebben over de centjes van onze stad. Het ziet er naar uit dat 'het gulle geven' vanuit het stadhuis tot het verleden gaat behoren. De bodem van de schatkist is in zicht. In de spaarpot zit nog zo'n 7 miljoen euro en alleen al voor HVC heeft de gemeente zich garant gesteld voor 35,5 miljoen. Hier gaat dus iets niet goed. De stadsbestuurders hebben zich tot doel gesteld de bewoners niet bloot te stellen aan lastenverzwaring en zoeken nu naar andere wegen om de inkomsten te verhogen. De moties waren niet van de lucht. Maar gek genoeg gingen de politieke perikelen bijna niet over de financiële zorgen, maar over allerlei wensen zoals een vuurwerkvrije binnenstad, een respijthuis en een verhuizing van een voetbalclub. Nog groter werd mijn verbazing, dat toen uiteindelijk de situatie van de garant-en borgstellingen aan de orde werd gesteld, het beeld op zwart ging. Juist nu het belangrijk werd om de burgers te informeren over de precaire situatie van onze stad, werd dit achter gesloten deuren behandeld. Beter is om gewoon om open kaart te spelen. Garantstellingen moeten worden afgebouwd. Belangen uit verbonden partijen moeten worden teruggetrokken. Misschien moeten we een deel van onze aandelen Eneco maar eens van de hand doen. Dordrecht heeft een belang van 9% in dit bedrijf. Wat voor een particulier geldt: zonder cash doe je er niet wijs aan om te beleggen, geldt net zo goed voor een gemeente. Voorlopig heeft Dordrecht nog geprofiteerd van het dividend, maar gezien de ontwikkelingen op het energiegebied loop je ook grote risico's. Zolang de Dordtenaren niet op de hoogte zijn van de werkelijke financiële situatie van hun stad zullen zij met wensen blijven komen. Volgens mij is al lang niet meer de politieke vraag óf er op cultuur óf op sport moet worden bezuinigd. Allebei de onderdelen zullen fors moeten inleveren. Een kerntakendiscussie zou hier uitsluitsel over moeten geven. Vreemd genoeg wordt dit debat langzamerhand ingekapseld in een zogenaamde 'Agenda voor de Stad.' Lang werd gedebatteerd op welke wijze contact zou moeten worden gezocht met de bevolking. Zelfs een zeepkist kwam nog serieus aan de orde. Wordt volgens mij toch hoog tijd om eens verbinding te leggen met burgers via de sociale media. Maar wensenlijstjes indienen tijdens een bespreking over de begroting lijkt mij op zijn zachtst gezegd 'voorbarig'.
Of Sinterklaas uiteindelijk zal besluiten om de politieke schoentjes te vullen, zal de toekomst leren.

bram | 16 november 2014|


Waar is het feestje? Hier is het feestje..!Wat zou er door het hoofd van burgemeester Brok heengegaan zijn, toen hij hoorde dat zijn stad Dordrecht werd aangewezen om de eerste koningsdag nieuwe stijl te mogen vieren. Hij vertelde, dat hij helemaal stond te trillen, toen het bericht bij hem binnenkwam. En dat kunnen we ons best voorstellen. Wat halen we allemaal in huis, hoe gaan we dit organiseren en… last but not least wat gaat dit grapje kosten en hoe zullen de andere Drechtsteden zich opstellen?
Dordt zal de geschiedenis ingaan waarbij de teneur gezet wordt voor de komende 30 jaar koningsdag in Nederland. Voortaan geen oubollig koekhappen, wc-potten gooien, zaklopen en touwtrekken meer...maar wat dan?
De koning wil, dat wij laten zien wat een moderne koningsdag in zou moeten houden. Voor het hele land mogen wij van hem in beeld brengen wat onze stad maar zeker ook onze streek te bieden heeft. Een prachtig centrum, een stad aan het water gelegen in een gebied met volop recreatiemogelijkheden en een bruisend bedrijfsleven. Koning Willem-Alexander ziet dit graag aan zich voorbijtrekken in een Grande Parade, waarbij Dordrecht als gemeente met een centrumfunctie zich kan presenteren als moderne historische stad. Kortom: Dordt kan laten zien wat zij en haar regio in huis heeft.
Allereerst zal dan de vraag gesteld worden waar dit feestje gevierd kan worden. De Spuiboulevard als feestlocatie valt volgens mij af in verband met bereikbaarheid parkeergarages en het dancefeest. By the way... Misschien kan DJ Armin van Buuren uitgenodigd worden, want hij valt in ieder geval in de smaak bij de Koninklijke familie en vast ook wel bij onze jeugd. Het Hof en Stadhuisplein vallen af omdat daar te weinig ruimte is voor veel publiek. Het Statenplein is te modern en zal in gebruik zijn voor de vrijmarkt. Ook op het Scheffersplein is te weinig ruimte en moet ook een gezellig terras bieden aan de bezoekers. Het gedeelte bij het Groothoofd lijkt me wel geschikt. Zou prima te beveiligen zijn voor de koninklijke gasten. Het volk zou in al dan niet historische schepen hier voorbij kunnen varen. Niet alleen de Drechtsteden als regio maar ook Kinderdijk zou hierbij kunnen worden betrokken.
Nu zal het er op aankomen of wij ons marketingtalent om de Drechtsteden goed op de kaart te zetten in huis hebben. Waren wij één Drechtstad dan was dit veel eenvoudiger. Onze huidige houtje-touwtje organisatie ligt helaas een stuk gecompliceerder. In elke gemeente zal een deel van de raadsvergadering moeten worden gewijd aan de vraag 'doen wij hier aan mee en zo ja, hoeveel geld hebben wij hier voor over.
Een reactie van een raadslid uit de regio waarbij Dordrecht 'gefeliciteerd' werd met de aanwijzing door de koning met de ondertoon 'kijk zelf maar hoe jullie het financieren' belooft niet veel goeds. In een blog van Arno Janssen van de Papendrechtse lokale partij PAB, staat dat door het aanwijzen van Dordrecht de Oranjeverenigingen in regio zwaar worden gedupeerd. Het publiek zal nu allemaal naar Dordrecht trekken, jammert Arno. Hij wil pas praten met burgemeester Brok als zijn dorp wordt gecompenseerd voor 'dit verlies'. Als er nog meer van dit soort vreemde uitspraken komen, houd ik mijn hart vast. Het wordt nu erop of eronder.. Wel te hopen dat het besef snel komt, dat we feitelijk één stad zijn en ons als zodanig zouden moeten profileren.
Het Drechtstedenbestuur, waarin onlangs enkele financieel deskundigen hebben plaats genomen, mag veel wijsheid worden toegewenst.

bram | 12 oktober 2014|


Wel of geen Vondelingenkamer?René van Engelen, fractievoorzitter van de partij Groen Links in Papendrecht, reageert vandaag in zijn blog op de komst van een Vondelingenkamer in Papendrecht. Hij blijkt een fervent tegenstander hiervan te zijn en somt een aantal argumenten op waarop ik even wil reageren. .

1. Het is strafbaar gesteld bij wet: WvS onder titel XV art. 255 t/m 260.

Het is nu strafbaar om een kind te vondeling te leggen. Maar deze wetgeving moet hoognodig worden aangevuld. Als de moeder geen uitweg meer ziet, moet er toch een legale mogelijkheid zijn om het doden van het kind te voorkomen.

2. Het is een oplossing voor een niet-bestaand probleem. Gemiddeld wordt er in Nederland 1 keer per jaar een kind te vondeling gelegd bij b.v. een politiebureau of ziekenhuis. Zelden overlijdt een kind door de wijze waarop het is achtergelaten! Aangetoond is (b.v. in Hongarije) dat er niet minder baby’s gedood worden door het feit dat er vondelingenluiken zijn.

Dit is de kop in het zand steken. Er is wel een probleem. In het nieuws komen regelmatig dood gevonden baby´s voor. Wat te denken van de nooit meer gevonden baby´s. Al zou slechts 1 baby gered worden door een vondelingenkamer dan zou het bestaansrecht aangetoond zijn.

3. Binnen de bestaande hulpverleningsorganisaties in de regio Dordrecht is geen tekort aan opvangplekken in gespecialiseerde gezinnen voor baby’s. Voor baby’s zijn er zelfs plekken beschikbaar voor (minderjarige) moeders die daar samen met hun kind worden opgevangen.

Dit is geen oplossing voor dit probleem omdat de kinderen hier niet anoniem mogen worden achtergelaten. Het gaat hier om een andere doelgroep.

4. Door de komst van een vondelingenluik (vl) ontstaan mogelijk nieuwe problemen (het lost niets op, het schept alleen nieuwe problemen)

Dit is doemdenken. Door het noemen van een zogenaamd 'vondelingenluik' oftewel vl doet afbreuk aan wat het feitelijk is: te weten een vondelingenkamer waar baby's verzorgd anoniem kunnen worden achtergelaten waardoor verzorging direct mogelijk is.

5. Het kan een ‘aanzuigende’ werking hebben doordat we het ‘normaal’ / verstandig zouden kunnen gaan vinden om je kind in een vl achter te laten.

Geen enkele moeder zal het normaal vinden om haar kind achter te laten.Er zal sprake zijn van een 'noodsituatie'. Het is een tegennatuurlijk iets waarbij moeders vaak later in gewetensnood komen. Bij het doden van het kind is er geen weg terug. Bij een vondelingenkamer kan een oplossing -een weg terug- altijd nog mogelijk zijn.

6. Een kind dat anoniem achtergelaten wordt in een vl, kan nooit achter zijn/haar afstamming komen. Het is uit allerlei onderzoek bekend dat het ernstige gevolgen voor de ontwikkeling van een kind kan hebben als het niet weet wie zijn vader/moeder is.

Het is van groot belang te weten waar je als kind vandaan komt. Maar voor een kind weegt het recht om te leven veel zwaarder dan een recht om te weten waar je vandaan komt.

7. Er is sprake van misbruik als een kind b.v. tegen de zin van de moeder wordt achtergelaten in een vl. Bijvoorbeeld door een pooier of iemand anders die dit doet tegen de zin van de moeder. Dit (anonieme) misbruik kan plaatsvinden zonder dat iemand daar van wordt verdacht, laat staan vervolgd.

Als iemand tegen de zin van de moeder daar een kind achterlaat kan een vondelingenkamer juist een oplossing zijn. De moeder heeft een mogelijkheid om haar kind daar terug te vinden.

8. Wie zorgt voor de (anonieme) moeder die in nood is? Mogelijk slachtoffer seksueel geweld /post natale depressie…

Door te kiezen voor anonimiteit zal de moeder helaas zorg ontberen. Maar geldt dit ook niet als er helemaal geen vondelingenkamer is?

bram | 23 augustus 2014|


 • laatste blog

 • actueel

 • jaar 2013

 • jaar 2012

 • jaar 2011

 • standpunten

 • Hier baant de Laan zich onder 't spoor...  Het winkelend publiek stond vandaag hoofdschuddend te kijken op de verbrede trottoirs in de Visstraat naar de werkzaamheden daar. "Het mag wat kosten", riep een oude heer lachend naar enkele omstanders. De straat lag voor een groot deel weer open omdat het zand vorige keer niet goed zou zijn aangedrild en de stoep toch wat te hoog lag voor het autoverkeer..
  In mijn herinnering zag ik de werkman vorig jaar nog bezig, zittend op zijn krukje en met een eindeloos geduld, heel precies, het hete asfalt tussen de voegen proberen te krijgen zonder te morsen op de dure keien. Alle kinderhoofdjes werden nu met een bulldozer in één veeg weer weggehaald om zo opnieuw zand onder de stenen te kunnen deponeren. Op mijn vraag of dit nog onder de garantie viel kreeg ik van de werklieden geen antwoord.
  Als het niet zo treurig was zou het best een leuke mop kunnen zijn. Wat is de overeenkomst tussen het zwembad aan de Sportboulevard, de tunnel in de Laan der VN , de Popcentrale in het Energiehuis en de Visstraat? Allemaal projecten in Dordt...en dat klopt als een bus. Maar dat is slechts het halve antwoord. De juiste oplossing is: Grote miljoenenorders in Dordrecht waarbij grove fouten zijn gemaakt en het onduidelijk is op wie z´n bordje de kosten uiteindelijk terecht komen. Ondanks de waslijst aan opgestelde fouten bij de constructie van het zwembad aan de Sportboulevard, blijkt hiervan slechts een deel te zijn aangepakt. Tot op de dag van vandaag zou het zwembad nog steeds lekken. De nieuwe studio in het Energiehuis die gebouwd werd om muziek op te nemen, blijkt niet goed geïsoleerd te zijn waardoor de miljoeneninvestering feitelijk voor niets is geweest. Wie schuldig is aan deze fout is onduidelijk. Een feit is dat de studio niet gebruikt kan worden, waarvoor hij is gebouwd. En omdat zo vaag wordt gedaan over de garantievoorwaarden vrees ik, dat de burgers in Dordrecht dit vroeg of laat toch in de portemonnee gaan voelen. De tunnel in de Laan der Verenigde Naties mag toch wel hét symbool worden genoemd van dit foutenfestival. Door de loslatende lijm vielen de tegels met dichtregels van de beroemde Dordtenaar Jan Eijkelboom al na een jaar stuk op de grond. De tunnel werd in de volksmond al snel omgedoopt tot 'tegeltjestunnel' en een jarenlang juridisch gevecht wie uiteindelijk voor de kosten moet opdraaien, diende zich aan. Ondertussen zijn de tegeltjes allemaal verwijderd en zijn de muren mooi smetteloos wit. Wethouder Sleeking vroeg zich openlijk al af of we het beter niet zo konden laten. Hij vond het eigenlijk niet misstaan zo en daar moet ik hem ook wel gelijk in geven.
  Maar ja, alleen al vanwege de ingeburgerde naam is een aansprekende tekst toch ook zo gek nog niet.In het Dordtsblauw zou hier dan kunnen staan:

  Hier baant de Laan zich onder 't spoor en komen dit soort fouten nooit meer voor...
  Want als eerzaam burgers van de stad zijn wij 't betalen van de nota's zat...


  bram | 21 augustus 2014|


  Wie verdient deze prijs ?  Het is nu vakantietijd.
  De dames en heren politici zijn met reces.
  Na de traditionele barbecue te hebben genuttigd namen ze afscheid van elkaar. We zien ze pas in september weer terug. Ze genieten van hun welverdiende rust. Terwijl ik hier heerlijk in de tuin onder mijn parasol geniet van deze mooie zomer moet mij toch iets van het hart. Vlak voor de vakantie werd namelijk nog een chantagemaatregel afgekondigd. Als bewoners niet willen meewerken om de speeltuin in hun buurt mede te onderhouden, zal deze speelplek worden opgedoekt.
  En ze laten er warempel geen gras over groeien.
  Vanmorgen las ik al dat in Sterrenburg de eerste speeltuin met de grond gelijk gemaakt werd. Zo voortvarend hebben wij de ambtenaren nog niet aan het werk gezien dit jaar. Nu weet ik wel dat er zo´n 8 tot 10 miljoen bezuinigd moet worden. Maar dan vind ik toch vreemd dat ze niet begonnen zijn om de barbecue-traditie eerst maar eens af te schaffen. Dit voorkomt dan tegelijk een ramadanprobleem in de toekomst.
  Of per direct de stedenbanden op te heffen. De watersnoodramp in Varna heeft aangetoond dat de betrokkenheid van de Dordtenaren hierbij toch nihil is.
  Wie haalt het nu in zijn hoofd om een speeltuintje vlak voor de vakantie af te breken? Misschien waren de ouders in Sterrenburg niet te porren voor het nodige onderhoud. Vermoedelijk te druk of ze hadden er gewoon geen zin in...
  Maar wie zijn de dupe? Dat zijn de jongeren van Dordrecht. Zij brengen hun stem nog niet uit en zullen hun noodlot gelaten accepteren. Vermoedelijk zal de vrijgekomen ruimte spoedig worden ingericht tot parkeerplek voor hun ouders zodat ze nog dichterbij hun huis in hun auto kunnen stappen. De jeugd zal zich moeten vermaken met hun ipad of gameboy. Van het gevaar dat ze hierdoor obesitas oplopen zijn ze zich niet bewust. Dat ze niet leren om sociale contacten tijdens het spelen op te doen moeten we ook maar voor lief nemen. Later zullen de dames en heren medici en psychiaters zich wel weer buigen over deze materie.
  Wat mij vooral steekt is het gemak waarmee deze dwaze maatregel tot stand is gekomen. Ik volg al enkele jaren vrij nauwgezet de debatten in de gemeenteraad. Ik kan me niet voorstellen dat een discussie hierover mij niet zou zijn opgevallen. Nu lopen er in de lokale politiek drie commissievergaderingen tegelijk en worden veel zaken als 'hamerstuk' afgehandeld. Wellicht is het mij ontgaan. Maar dan nog...het gemak waarmee de jonge Dordtenaren het recht om te spelen snel wordt ontnomen is op zijn zachtst gezegd opvallend.
  Maar goed; een initiatief van een burger in Dordrecht geeft mij weer moed. Er is een miniraad in oprichting. Het zal wellicht betekenen dat de jeugd in Dordt zich wat mondiger zal gaan profileren. De eerste uitzending op iDordt was hoopgevend. Ze zullen hun speelplekje toch niet zomaar laten afpakken? Mijn advies aan de jongeren: stel een prijs in voor de politicus in die zich het meest inspant voor de speelplek voor de Dordtse jeugd.
  Een naam heb ik al: 'de gulden wipkip'. Welke politicus zou daar niet graag mee willen spelen?

  bram | 18 juli 2014|


  Onze eigen boontjes doppen..  Stel je even voor…er is geen gezag meer in Dordrecht.
  Geen wetten, geen regels, geen afspraken. Iedereen begrijpt, dat dit niet werkt op ons mooie eiland. Het recht van de sterkste wordt in het algemeen niet altijd als rechtvaardig beschouwd. Er moet dus een eerlijke overheid zijn om strijdende partijen uit elkaar te halen en zo nodig recht te spreken. Dan moeten we het met elkaar eens zijn op welke wijze en wanneer onze overheid moet ingrijpen.
  Nu hebben we hier al een landelijke en niet te vergeten Europese overheid die gecompliceerde wetten maakten over bijvoorbeeld openbare orde, veiligheid, verkeer, milieu, economie en onderwijs. Een fors deel van ons inkomen wordt door de Belastingdienst afgeroomd om de kosten hiervoor te lenigen. Maar er is een ontwikkeling gaande, dat taken van het rijk steeds vaker worden gedelegeerd naar gemeenten, zodat het steeds meer aan de bestuurders van Dordrecht zelf wordt overgelaten hoe ze het gaan inrichten. Gemeenten mogen bijvoorbeeld voortaan zelf bepalen, wat we met de koopzondag willen. De uitkomst is bekend. Een vreemd compromis was het gevolg: winkels mogen straks ´s zondags na 12 uur open maar we willen nog wel even onderzoeken wat onze ondernemers er zelf van vinden. Zo zijn er nu meer afspraken waar achteraf vraagtekens bij gesteld kunnen worden.
  De vraag is: hoever moet overheidsbemoeienis gaan? Al enige tijd wordt binnen de Dordtse politiek gesproken over het houden van een ´kerntakendiscussie'. Wat hoort de gemeente te regelen en wat moeten de burgers zelf doen. Welke extra regels moeten we in Dordrecht met elkaar afspreken om het samenleven eerlijker en plezieriger of goedkoper te maken? Of moeten we regels soms juist afschaffen? Omdat onze lokale overheid ook de gevolgen van de crisis ondervindt en problemen heeft met de financiën wordt deze vraag steeds urgenter. Als straks blijkt dat de middelen die we van het Rijk krijgen niet voldoende zijn om aan de zorgvraag te voldoen, gaan we dan ondanks ons laag weerstandsvermogen toch onze eigen gemeentelijk spaarpotje aanbreken? Van linkse partijen als SP, PvdA en GroenLinks waarbij het sociale aspect zeer zwaar meeweegt kun je verwachten dat deze partijen het standpunt aanhangen dat dan wel degelijk eigen middelen moeten worden ingezet. Andere partijen met een liberaal karakter zoals VVD en D66 zullen het vermoedelijk aan de markt willen overlaten en de noodzaak van een verzorging door de overheid wat minder gewenst achten.
  Maar hoe zal onze partij met de meeste zetels Beter voor Dordt hierin staan? Door de keuze van de formateur voor een college van BVD met VVD,CDA CU-SGP zien we een zekere aanwijzing voor een liberale richting. Ook de benoeming van een ex-VVD lid als BVD-wethouder voor Zorg en Welzijn is een indicatie hiervoor.
  Wethouder Piet Sleeking heeft al aangegeven vóór een kerntakendiscussie te zijn. Hij realiseert zich echter dat dit kan verzanden in een eindeloos gehakketak wat dan wel en wat niet tot de 'kerntaak' behoort. Hij was daarom zo verstandig aan te geven dat de discussie niet vrijblijvend moet zijn. Het moet uiteindelijk dan wel ergens over gaan. Hij heeft het daarom direct gekoppeld aan de komende bezuinigingen.
  Daarna bleef het echter stil.
  Om de discussie alvast wat leven in te blazen hier alvast wat stellingen.

  Stelling 1
  Het is geen taak voor onze lokale overheid om geld uit te geven aan het in stand houden van stedenbanden. Als mensen uit Dordrecht banden willen onderhouden met steden in het buitenland dan wordt dat aangemoedigd maar niet betaald. Tegenwoordig kunnen banden heel goed via internet worden onderhouden.
  Stelling 2
  De gemeente zal zoveel mogelijk beperken tot de middelen die zij van het Rijk ontvangen voor verlening van zorgtaken. Mochten deze gelden onverhoopt onvoldoende blijken zal zij uit het eigen vermogen putten. Blijkt dit ook nog onvoldoende dan zal verhoging van de OZB onvermijdbaar zijn.
  Stelling 3
  De gemeente Dordrecht is niet verantwoordelijk voor aanleg extra parkeerplaatsen bij sportverenigingen. Verenigingen zullen zelf ruimte moeten bieden aan eigen leden en gasten. Zo nodig zullen zij eigen leden maar moeten aansporen om de fiets te gebruiken of te carpoolen.

  Laat nu de discussie maar komen.
  Zo kunnen we er alvast aan wennen dat we voortaan steeds vaker onze eigen boontjes moeten of liever gezegd mogen doppen. Dat betekent dus ook,dat we zelf goed moeten nadenken wát we precies willen gaan eten. Onze raadsleden zijn er al klaar voor. Zij hebben hun maatregelen al getroffen. Onze raadzaal is verbouwd en beschikt tegenwoordig over een heus kookeiland. Dus dat belooft wat.

  bram | 8 juni 2014|


  Dordtse Strohalmpolitiek  De kogel is door de kerk.
  Koopzondag is een feit in Dordrecht.
  Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar het besluit is genomen.
  Gekozen is voor een variant waarbij voortaan de winkels vrij zijn om op zondag open te gaan na 12 uur. Voor de verkiezingen had niemand kunnen bevroeden dat CU/SGP ooit met dit voorstel zou instemmen. Immers: in hun verkiezingsprogramma stond, dat zij uitdrukkelijk tegen de koopzondag zijn. Sterker nog. Zelfs de boekenmarkt zou voortaan moeten worden verschoven naar de zaterdag. Maar de fractievoorzitter, Bert Staat van de CU/SGP, verdedigde zich door te zeggen dat hij vaststelde, dat er een meerderheid van de raad tóch wel vóór zou stemmen. Om te voorkomen dat ook voortaan 's zondagsmorgens de winkels open mogen zijn, stemde deze partij - weliswaar na gebed - uiteindelijk hiermee in. Er werd niet bij gezegd dat toestemming wel een uitdrukkelijke voorwaarde was om toe te mogen treden tot deze coalitie. Iedereen had dit al kunnen opmaken uit de formatiebesprekingen.
  Maar...stelde de heer Staat, er zou nog wel een motie worden ingediend voor een draagvlakonderzoek. Hier zou een prijskaartje van plusminus € 10.000,- aan hangen en uitgevoerd worden door Onderzoek Centrum Drechtsteden. En zo werd de discussie opnieuw gevoed wat er dan met de uitslag zou gebeuren. Stel dat 90% van de ondernemers tegen zouden stemmen wat betekent dit dan voor uiteindelijk voor de nieuwe verordening? Volgens de fractievoorzitter van Beter voor Dordt, David Schalken-den Hartog zou het zou een sobere inventarisatie worden en verandert verder niets aan de openstelling.
  Maar wat heeft dit dan allemaal voor zin, vroegen verschillende raadsleden zich af. De heer Staat wist het treffend toe te lichten. "U zult ons niet kwalijk nemen, dat we ons vasthouden aan de laatste strohalm om de koopzondag alsnog ter discussie te stellen."
  En zo zien we een nieuwe ontwikkeling ontstaan in de Dordtse regio:´de strohalmpolitiek'. Voortaan kan zelfs een referendum of onderzoek worden gevraagd als een meerderheid van de raad het al helemaal eens is over een politieke kwestie. Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat CU/SGP een hoge prijs heeft moeten betalen om mee mogen doen met bestuur van de stad. Zij zullen hun achterban moeten uitleggen dat zij instemden met een koopzondag ondanks het ingenomen standpunt in hun verkiezingsprogramma. Dat alle bewoners van Dordrecht een bijdrage in het collectezakje moeten doen voor dit onderzoek werd door hen voor lief genomen.
  Conclusie: de koopzondag zal er uiteindelijk wel komen. En andere partijen kunnen nu het voorbeeld volgen. Ondanks een meerderheid in de raad is er altijd nog ergens wel een strohalmpje te vinden. Misschien zou het OCD eens een diepgaande inventarisatie kunnen houden naar draagvlak voor stedenbanden in Dordrecht ? Of toch nog eens goed onderzoeken hoe het eigenlijk zit met draagvlak voor de gratis bus op zondag?

  Meer betalen dan nodig? Ben toch niet gek..  De volledige automatisering binnen de Drechtsteden moest op de schop.
  Vorig jaar viel na enkele stevige debatten in de Drechtraad dit besluit. Alles moest worden vernieuwd. Het prijskaartje -15 miljoen- was pittig, maar dan zouden ambtenaren binnen de regio voortaan wel snel en gemakkelijk gegevens met elkaar kunnen uitwisselen.
  Je zou vermoeden, dat dan een goede prognose zou worden gemaakt van de verwachte kosten. Maar nee, het budget werd blijkbaar door iemand met een natte vinger in de lucht bepaald. Pas daarna huurde men een slim mannetje in, met veel verstand van laptops, tablets en computerprogramma´s en die mocht zijn gang gaan.
  Helaas had men binnen de Drechtsteden hun keus kennelijk op een niet al te betrouwbaar slim type laten vallen. De offertes pakten veel hoger uit dan de gebruikelijke aanbiedingen .
  De baas had niets in de gaten, maar wel andere ambtenaren met enige ICT -achtergrond. Je zou dan denken, dat de medewerkers hun eigen werkgever wel even zouden informeren. Want als je superieuren voor een duidelijke misser behoedt, kom je snel in aanmerking voor opslag. Maar nee, er moest een zogenaamde klokkenluiderbrief aan te pas komen, gericht aan de Dordtse politiek.
  Rond de jaarwisseling werd een onderzoek ingesteld en het intelligente ventje werd ontslagen. Dan verwacht je, dat er begin van het nieuwe jaar de gemeenteraden van de zes Drechtsteden direct worden geïnformeerd en er een verantwoordingsdebat losbarst. Bijvoorbeeld hoe de sollicitatieprocedure is verlopen en of er al dan niet een antecedentenonderzoek is verricht. Of hoe het eigenlijk zit met de betrouwbaarheid van de opdrachtnemers. Maar niets van dit alles. Tijdens de aanloop naar de verkiezingen op 19 maart klonken wel kritische geluiden over de wijze van samenwerking binnen de Drechtsteden.Henk Mirck Maar de brief werd hierbij niet betrokken. Sterker nog. Een tweede klokkenluiderbrief bleef 10 dagen in de ambtelijke bureaula liggen en werd precies op de dag van de verkiezingen aan de politici gestuurd. Al zal dit nooit worden toegegeven lijkt een gemanipuleerd uitstel van openbaarheid onder het mom van ‘lopend onderzoek’ aannemelijk. Door de partij WEK werd vóór de verkiezingen nog met geen woord gerept over deze zaak. Pas ná de verkiezingen kwam de publicatie op hun site.
  Afgelopen woensdag vond een spoedvergadering plaats met deze zaak op de agenda in de nieuwe Drechtraad. Een deel hiervan in besloten vorm. Volgens de portefeuillehouder, de heer Mirck, had de raad zelf om deze beslotenheid gevraagd. Maar heel vreemd: de partij ProSliedrecht wist vóór de vergadering al te vertellen dat de Drechtraadvergadering besloten zou zijn. Er wordt wel verondersteld, dat het de belangen van de burger zou schaden als er openbaar wordt vergaderd. Maar nu blijven diezelfde burgers met veel vragen zitten.

 • Wiens belang wordt nu eigenlijk geschaad met een openbare vergadering?
 • Wat is de schatting van de schade die is geleden?
 • Waarom was een klokkenluiderbrief nodig om de politici in te lichten?
 • Met welke al dan niet betrouwbare leveranciers gingen de Drechtsteden in zee?
 • Wordt alle schade nu wel of niet verhaald op de fraudeverzekering?
 • Waarom duurde het zo lang voordat alle andere Drechtsteden door de Dordtse politici op de hoogte werden gesteld?
  Misschien zijn deze vragen wel beantwoord tijdens het open gedeelte van de vergadering. Heb hier niets over gehoord of gelezen. Dus afwachten maar tot de notulen straks worden vrijgegeven. Een livestream van de Drechtraadvergadering is er namelijk nog steeds niet. Hopen maar, dat bij implementatie van de ICT-werkzaamheden toch nog wat geld over is om ook dit alsnog te realiseren. Want een transparante verantwoording is een groot goed in een democratische samenleving.

  bram | 27 april 2014|


  Wat is er toch aan de hand?  Als je een beetje bewust de politiek volgt, kom je er snel achter dat er toch nog heel veel in het verborgene plaatsvindt. Begrijp best dat het soms nodig is om wat rust in de tent te houden. Het is natuurlijk niet goed als iedereen zich overal tegenaan gaat bemoeien. Een kakofonie van kreten is het gevolg en daar is de besluitvorming niet mee gediend. Aan de andere kant mag je toch aannemen, dat burgers niet allemaal dom zijn. Ze kunnen toch ook best wel eens verstandig meedenken. Ze hebben het mandaat gegeven aan het bestuur om zaken voor ze te regelen en een zekere verantwoording is dan toch ook wel op zijn plaats. Geeft men die openheid niet, kan het zijn dat iedereen gaat speculeren en het effect ontstaat dat daar dan weer op wordt gereageerd. Lijkt me nog veel ernstiger.
  Zo speelt in Dordrecht nu de wethouderskwestie. Als een donderslag bij heldere hemel heeft wethouder Wagemakers bekend gemaakt de komende 4 jaar niet verder te gaan als wethouder. Dit is toch een vreemde zaak. Men is bezig met een formatie met dezelfde samenstelling in de coalitie als in de afgelopen 4 jaar. Alleen wordt de CU/SGP er nu bij betrokken. Uit de berichtgeving van zijn eigen partij Beter voor Dordt maken we niet meer op dan dat 'Harry het niet meer kan opbrengen', maar daar blijft het wel bij. Geen boodschap dat zij zaak betreuren of dat zij juist blij zijn met die beslissing. Geen opsomming van zijn vertrekmotieven. Juist deze wethouder zou normaal gesproken de zware baan krijgen als bestuurder van zorgtaken. In 2015 worden allerlei belangrijke taken van het rijk gedelegeerd naar onze gemeente.
  De wethouder zelf beweert dat hij zocht 'naar een stukje zekerheid', maar dat niet kon vinden. Nu moet ik zeggen dat ik hem met deze opmerking volledig gelijk geef. Maar ja, al bij verkiezingsdebat werd ten onrechte het thema 'zorg' niet aangestipt onder het motto het is allemaal nog zo onduidelijk. Het is nog steeds volstrekt onbekend hoe zaken in de zorg straks geregeld worden. Sterker nog, het is nog onzeker wie er eigenlijk over gaat. Wordt dit de gemeenteraad Dordrecht of de Drechtraad? Als we kijken naar de organisatie van de Sociale Dienst zie je een regeling op Drechtstedenniveau. Maar steeds vaker gaan er terecht stemmen op dat deze vorm van verlengd bestuur een te laag democratisch gehalte heeft. In hoeverre heeft de gemeente nog invloed op zaken die op regioniveau zijn bedisseld? Het zou goed kunnen dat over deze kwestie de wethouder zekerheid zoekt en nog niet heeft gevonden. Het kan ook zijn, dat door een herverdeling van portefeuilles, de wethouder zijn zorgportefeuille niet mocht houden en daarom de pijp aan Maarten heeft gegeven. Door allerlei onduidelijkheden blijft dit speculeren en dat lijkt me zoals gezegd geen goede zaak.
  Afgelopen dinsdag was er weer een raadsvergadering van de Drechtraad. Omdat ik er van uit ga dat ik zaak net als iedere burger thuis moet kunnen volgen besloot ik de vergadering niet in het stadhuis bij te wonen. Na 2 dagen later is voor mij volstrekt onduidelijk wat daar is besproken. Geen live-stream of audio verbinding. Mijn krant stond vandaag vol met sportnieuws en nieuws over een gesloopte speeltuin in Oud Krispijn. Maar afgezien van het feit, dat er wat muntjes werden uitgedeeld aan vertrekkende leden uit de Drechtraad stond er niets over wat er besproken is bij de vergadering van de Drechtraad. Moet me daarom maar baseren op wat tweets van iemand die zo vriendelijk was om de mensen thuis een beetje op de hoogte te houden. Ervan uitgaande dat ik nog wat moeite doe om iets te weten te komen hoe moet het dan met de burgers die niet al te veel interesse hebben? Zeer onprofessioneel allemaal en het belooft communicatief niet veel goeds voor de komende periode. Dus blijven we maar voorlopig met de vraag zitten 'wat is er toch eigenlijk aan de hand in de Dordtse politiek'?

  bram | 17 april 2014|


  Prille contouren
  van nieuw politiek Dordts landschap  Gisteren was het een bijzondere raadsvergadering.
  De informateur, de heer de Baas, deed verslag van zijn bevindingen.
  Hij deed uit de doeken, waarom de keus op de bestaande coalitie (BVD, CDA en VVD) aangevuld met de CU-SGP was gevallen. Na het uitbrengen van zijn verslag kreeg elke politieke partij de gelegenheid om een reactie te geven op zijn voorlopige conclusie.
  Niet alleen D66 maar ook alle andere embryonale oppositiepartijen waren van mening dat D66, gezien de zetelverdubbeling na de verkiezingen,meer recht zou hebben op een positie binnen de coalitie dan CU-SGP. De heer de Baas roemde laatst genoemde partij vooral als traditioneel gedegen en evenwichtige bestuurspartij met een sociaal gezicht. Ook de sterke positie die de CU en SGP inneemt in de regio heeft een rol gespeeld ,volgens hem.
  Uiteraard bleef de koopzondag als heet hangijzer niet onbenoemd. De heer Staat van de CU/SGP vermeldde in zijn toespraak dat dit nog steeds een gewichtig onderwerp is voor zijn partij . Hij gaf aan, dat men op dit punt een afwijkend stemgedrag wil vertonen binnen de coalitie. Of CDA ook een dergelijk voorbehoud had bedongen kwam niet ter sprake. De heer Sleeking werd benoemd tot formateur en gaf in zijn toespraak aan, dat zijn partij Beter Voor Dordt niet alleen wil samenwerken met zijn coalitie maar ook met de oppositie. Zo ziet het er dus naar uit, dat Sleeking het Rutte-model aanhangt. Niet in alle gevallen zal binnen de verbrede coalitie tot zaken worden gekomen maar bij kwesties als koopzondag, eventuele vestiging casino, coffeeshops e.d. zal dit wel eens met medewerking van de oppositie moeten gebeuren. De meeste partijen zouden een zesde wethouder een goede zaak vinden aldus de informateur. Gezien de gedelegeerde overheidstaken per 1 januari 2015 zoals Wmo en jeugdzorg is de verwachting dat er veel bestuurswerk op de gemeente afkomt. Alleen de SP wil de kosten drukken en ziet veel meer in een deeltijdwethouder. De formateur moet nu snel en zorgvuldig aan de slag en denkt begin mei een stuk verder te zijn op dit punt. Zo zijn de eerste contouren van een nieuw politiek landschap in Dordrecht dus in beeld. Een ruime meerderheid voor de coalitie waarbij gedoogd wordt op heikele punten een afwijkend standpunt in te nemen.
  Voor de partij D66 zal, zoals het er nu naar uitziet, een oppositierol weggelegd zijn. Verwacht mag worden dat Nelleke de Smoker als oppositieleider het stokje zal overnemen van Cor van Verk. Weliswaar heeft de PvdA evenveel zetels als D66 (4) maar zij mag zich beroepen op een winst van 2 zetels en moet de PvdA het doen met een verlies van 2 zetels. Zullen Sleeking en de Smoker, de vroegere compagnons in de Dordtse politiek tijdens de ECO periode, in Dordrecht nu de twee kemphanen worden? Of zou die strijdbijl uit het verleden echt begraven zijn? Zullen zij wellicht hun idealen van toen nu in daden gaan omzetten?
  Aan het eind van de vergadering werd ik compleet verrast. Naast de gebruikelijk bedankjes aan de ambtelijke ondersteuning werd ik plotseling in het zonnetje gezet als maker van de vergelijking van programmastandpunten. De informateur had mij al laten weten dat mijn werkstuk in de praktijk goed werd gebruikt.Uit handen van Piet Sleeking kreeg ik als dank een grote bos bloemen uitgereikt. Het eerste tastbare resultaat van deze baby-coalitie had ik zo alvast te pakken. Veel van wat er staat te gebeuren ligt nog verborgen in de toekomst. Maar het is te hopen dat binnenkort alle Dordtenaren ook zo snel iets van een vruchtbare samenwerking in de gemeenteraad mogen gaan merken.

  bram | 2 april 2014|


  The Day After  Vandaag 20 maart 2014.
  De dag na de gemeenteraadsverkiezing. Gisteren werd de voorlopige uitslag van de zetels in de Dordtse gemeenteraad door burgemeester Brok bekend gemaakt:

  ZETELS

  2014

  2010

  Beter voor Dordt

  14

  15

  PvdA

  4

  6

  VVD

  3

  5

  GroenLinks

  2

  3

  CDA

  4

  3

  ChristenUnie/SGP

  3

  3

  D66

  4

  2

  VSP

  2

  2

  SP

  3

  -

  Op basis van deze voorlopige cijfers is mijn voorzichtige analyse, dat Beter voor Dordt het geweldig goed heeft gedaan in Dordrecht. Het is een formidabele uitslag voor een partij, die toch de afgelopen 4 jaar voor moeilijke keuzes heeft gestaan. Het is duidelijk dat de Dordtenaren de lijsttrekker, Piet Sleeking, hebben willen belonen voor het dragen van de verantwoordelijkheid voor de stad. De voorman van de club gaf aan dat hij de verkiezingsuitslag beoordeelde als een beloning voor de inspanningen die hij met collega´s en anderen in de coalitie tot stand heeft gebracht. Daar moest zelfs de heer van Verk, de baas van de Verenigde Oppositie Partijen, hem gelijk in geven. Eerlijkheidshalve moet hieraan worden toegevoegd dat hij ook de wind heeft mee gehad van ontwikkelingen in de landelijke politiek, waarbij de regeringspartijen PvdA en VVD flink werden afgestraft voor het beleid in de afgelopen crisisjaren. Vertrouwen in de landelijke partijen staat nu op een laag pitje en burgers stemmen bij wijze van protest dan gemakkelijk op een lokale partij. Zo mag ook de winst van de SP worden uitgelegd. De winst van de socialisten in Dordrecht is niet ten koste van BVD gegaan. Het verlies kwam terecht bij andere linkse partijen zoals PvdA en GroenLinks. In 2010 had BVD weliswaar 15 zetels maar daarbij 1 zetel te danken aan de verdeling van restzetels. Het ogenschijnlijke "verlies" voor BVD van ene zetel zou straks bij de herverdeling van restzetels dus best ook wel weer eens ongedaan gemaakt kunnen worden. WEK verdwijnt bij deze verkiezing van het toneel. Dordtenaren hebben het duidelijk niet gewaardeerd dat ze opstapten bij BVD en er met de 2 zetels vandoor gingen. Het mag dan wettelijk toegestaan zijn maar de afstraffing met nul zetels wijst er op dat de Dordtse burgers hier niet van gediend zijn. Hoe nu verder. Zelf heeft Sleeking aangegeven, dat hij de huidige coalitie graag zou willen voortzetten. Samen met CDA en VVD beschikt hij over een nipte meerderheid van 21 zetels en zou deze constructie dus technisch mogelijk zijn. Een samenwerking met PvdA en SP kan ook nog. Maar gezien de geringe bestuurservaring van de SP is dit niet waarschijnlijk. Het zou het meest voor de hand liggen dat Beter voor Dordt samenwerking zoekt met CDA en D66. In dat geval beschikken ze over één zetel meer in de coalitie. En CDA en D66 hebben een forse winst behaald binnen Dordrecht. Dat zou beloond moeten worden. Bij de discussie in de raad over 'het kunstrand' bleek dat Sleeking echter geen voorstander is van samenwerking met Tiebosch en de Smoker van D66. Tijdens een vraag gesteld hierover in een interview bij Drechtstad FM antwoordde Sleeking vlak voor de verkiezingen, dat dit probleem de wereld uit was geholpen tijdens een goed gesprek. Vraag is nu wel of Sleeking zijn weerzin tegen samenwerking met D66 echt overboord heeft gezet of dat toch nog ergens de schoen wringt. Het ligt voor de hand dat CDA weer mee gaat doen. Maar willen ze dan de weerstand tegen de koopzondag opgeven? Kortom het wordt nog spannend bij de coalitiebesprekingen.

  bram |20 maart 2014|


  We gaan het volgen!  Het is vandaag 19 maart 2014
  De dag van de gemeenteraadsverkiezing.
  Dordtenaren kiezen hun vertegenwoordigers weer voor een periode van 4 jaar. Het is gelukkig mooi weer dus geen enkele reden om niet even de wandeling naar de stembus te maken. Zodra bij ons een tussenstand bekend is, laten wij dit zien in een grafiek wat dit voor Dordrecht betekent. Klik even hier op 'actueel' en u ziet de laatste stand van zaken zodra er iets bekend is.
  Dus kom vanavond af en toe even kijken hoe het gewijzigde politieke landschap er uit ziet.

  bram |19 maart 2014|


  Waar gaat het eigenlijk om ...bij deze gemeenteraadsverkiezingen?  In de aanloop naar de verkiezingen - nog 10 dagen - lijkt het me nuttig om deze vraag te stellen. Aspirant raadsleden zien we nu met een bakfiets op straat in hun reclamejasjes met kleurige dasjes. Ze ronselen leden in winkelcentra en delen op voetbalvelden reclameballen uit. Ze geven Johan en Cornelis de Witt een flinke schoonmaakbeurt en delen foldertjes uit in seniorenflats waar binnenkort van Trivire jonge mensen mogen wonen met luidruchtige kinderen. Zelfs schamen ze zich er niet voor rond te rijden met een groot billboard op een brommobiel. Je ziet ze lachend op de foto met een grote blauwe vuilniszak en een vuilknijper. Kopstukken uit den Haag worden uitgenodigd om indruk te maken op de Dordtse bevolking en zelfs de TiTa-Tovenaar van de landelijke politiek Maurice de Hond kwam even buurten.
  Maar waar gáát het nu over... is een vraag die maar steeds bij me opkomt.. Is zo'n campagne een mogelijkheid om meer mensen naar de stembus te lokken of zou dit misschien wel het tegenovergestelde effect teweeg brengen. Zien de Dordtenaren de onbenulligheid niet in van deze acties en denken ze dan niet waarom zou ik gaan stemmen voor die flauwekul.. Dat zou toch jammer zijn want het gaat wél ergens over volgens mij in de politiek. Het gaat om de toekomst van ons en onze kinderen.. Wordt het veiliger of onveiliger in de stad en wat gaan we er aan doen om dit te verbeteren? Hoe gaan we straks om met de oudjes in Dordrecht. Laten we ze aan hun lot over? De jeugdzorg waarvan het Rijk zegt dat de gemeente dit volgend jaar voor eigen rekening moet gaan nemen. Gaan we dan een nieuw zorgsysteem opzetten en zo ja, wat gaat dit dan kosten? Hoe zit dat eigenlijk met de gemeentekas? Is die nog wel berekend op al die uitgaven als we ook nog met een grote portie achterstallig onderhoud zitten in onze wegen? Moeten we straks meer Onroerende Zaak Belasting gaan bijdragen? Willen we onze economie echt bevorderen en zo ja hoe gaan we dat dan doen? Hoe gaan we de samenwerking vormgeven? Laten we onze stad verloederen door steeds meer leegstand of zijn daar creatieve oplossingen voor? Moeten we het aantal coffeeshops verder terugdringen in Dordrecht om onze kinderen of kleinkinderen niet te verleiden tot verslavende middelen of moeten we de wietteelt als gemeente juist reguleren? Hoe willen we de criminaliteit eigenlijk aanpakken in Dordrecht?
  Naar mijn idee moeten de politici van de stad zich de komende 10 dagen richten op de vragen die er echt toe doen. Ook de lokale media moeten hun voorlichtende rol nu echt goed gaan oppakken. RTV Dordrecht speelt een hele goede rol door regelmatig een kundig verslag te doen van de gemeenteraadsvergaderingen maar op mijn twittervraag aan de lokale omroep of er nog een live-verkiezingsdebat wordt gehouden werd het angstvallig stil. In het Algemeen Dagblad De Dordtenaar wordt ook te vaak de waan van de dag gevolgd. Het zou goed zijn om hier de komende tijd goede interviews te lezen waar de lijsttrekkers goed voor het voetlicht brengen waar het de komende jaren naar toe moet gaan met Dordrecht. De lokale krant DordtCentraal heeft zich op dit punt al van zijn beste kant laten zien. Want als we in Dordrecht trots willen blijven op onze stad zal dit in hoge mate toch door de politieke besluitvorming worden bepaald.

  bram |9 maart 2014|


  Iets te klagen?... eerst stemmen!  Alle verkiezingprogramma´s van de Dordtse politieke partijen zijn nu bekend. We kunnen ze naast elkaar gaan leggen. Om het nog makkelijker te maken, heb ik een schema gemaakt waarin op elk onderdeel alle meningen naast elkaar gerangschikt zijn. Daarnaast zijn partijen geïnformeerd dat het overzicht nu online staat en dat zij de ‘niet vermelde’ gegevens wat mij betreft kunnen aanvullen. Het was een hele klus om dit te maken, maar volgens mij is een dergelijk overzicht nergens anders terug te vinden, terwijl het toch voor een goede vergelijking onontbeerlijk is. Ook de gemeente Dordrecht heeft belangstelling getoond voor het document en vroeg mij langs te komen voor een informeel gesprek. De ambtenaren waren zelf ook bezig met het maken van een analyse van de verkiezingprogramma´s en waren geïnteresseerd in mijn beweegredenen. Ik kon ze vertellen dat het geheel belangeloos was, dat ik geen lid ben van welke politieke partij dan ook en dat ik vrijwillig probeer de Dordtenaren zo objectief mogelijk te informeren. Dat de gemeente Dordrecht ook activiteiten ontwikkelde, hebben we recent gezien aan de opdracht gegeven aan de tekenaar van Schapekoppen. Een cartoon van de bekende Dordtse striptekenaar moet de burgers prikkelen om te gaan stemmen, want anders zou hij of zij geen recht hebben om te klagen. Ik moet zeggen dat ik het hier volledig mee eens ben. Als je kritiek hebt op het beleid dan moet je op zijn minst zelf richting willen geven waar het in Dordrecht naar toe moet. Maar het is geen taak voor de gemeente om burgers aan te zetten tot het kiezen van onderwerpen omdat de overheid zich onpartijdig moet opstellen. Daarom zouden inwoners van Dordrecht best wat mondiger mogen worden. Ze moeten zich meer uitspreken over onderwerpen aangedragen door de politieke partijen. De partijen moeten worden uitgedaagd tot het innemen van duidelijke standpunten. En die zouden best wel wat meer ‘smart’ mogen zijn. Dat is ook de reden, dat ik het optreden van de VSP zo betreurenswaardig vind. Bij de vergelijking merkte ik vrijwel onmiddellijk, dat er door deze partij zeker 30 programmapunten letterlijk ‘geleend’ waren van andere partijen. Er werd niet eens de moeite genomen om standpunten in eigen woorden op te schrijven. Dit is een minachting van de kiezer. Waarschijnlijk vermoedde men dat de programma´s toch niet echt werden gelezen. En nog kwalijker wordt het als de lijsttrekker, de heer Tazelaar, als reden opgeeft, dat het komt, omdat partijen al 4 jaar met elkaar optrekken. De SP doet dit jaar voor het eerst mee en waren zeer snel met het publiceren van hun programma. Zo´n 16 punten van de linkse SP vonden wij terug bij de VSP. Vermoedelijk om wat politiek tegenwicht te geven waren er 14 stellingen van de rechtse VVD overgenomen. Om dan in dagblad de Dordtenaar te beweren, dat er door de VSP geen enkel programma vooraf was ingezien is ongeloofwaardig. En ik vraag me af of er voor fractieleiders die niet op hun woord zijn te vertrouwen wel plaats is in de Dordtse politiek. Zo zie je maar. Soms is het tóch nodig om eerst te klagen.... en dan pas te gaan stemmen....

  bram |12 februari 2014|


  Een loopgravenoorlog?  Het verbaast mij echt dat de politiek in Dordrecht zo duf en ingeslapen overkomt. Het lijkt verdorie wel of dat de lokale politici zich verschuilen en bang zijn om een uitspraak te doen. Twee jaar geleden waren meer politieke meningen te vinden dan vlak voor de verkiezingen. Terwijl ik toch verwachtte, dat de discussie waar het in onze stad naar toe moet de komende 4 jaar wel langzamerhand zou losbarsten. Nog ruim 50 dagen en dan staan de Dordtenaren weer in het stemhokje. Maar wat gebeurt er als de schapekoppen niet weten dát er iets te kiezen valt. Zij zullen vermoedelijk lekker thuis blijven. Het enige politieke nieuws dat in de lokale krant van vandaag te lezen is dat de welstandscommissie vindt dat het Achterom zo kaal is. Ook columnist Kees Thies kon blijkbaar geen nieuws vinden want hij wist slechts te melden, dat hij over een poepzakje beschikte en dat de drollen van Blafmans dus keurig werden opgeruimd. Nu moet ik zeggen dat ik het helemaal eens ben met dat kale Achterom, maar eigenlijk dacht, dat een welstandscommissie zich hiermee bezig hield vóórdat de zaak wordt ingericht en niet achteraf gaat zitten kniezen. Regelmatig opperde ik hier al het idee om een indrukwekkende stadsboom te planten op de plaats waar ooit de roestvrijstalen keukenbladen het Voorom opsierden. Door vele Dordtenaren wordt dit toch beschouwd als hét centrum van de binnenstad. Maar goed, ik wil niet zeuren want ik ben best tevreden met het Bagijnhof, dat zijn oude luister heeft teruggekregen door de aanplant van de bomen die het zicht op de lelijke gevels van C&A en Hema camoufleren. Maar ik wil zo'n 50 dagen vóór de verkiezingen wel een oproep doen aan alle partijen om snel de programma's te publiceren. De fractieleiders moeten tevoorschijn komen op de sociale media en meningen ventileren zodat de burgers weten dat het ergens om gaat. Ook Piet Sleeking zal als fractieleider van de grootste partij van Dordrecht het voortouw moeten nemen en uit zijn comfortzone moeten komen. Kiezers die thuisblijven zijn een verlies voor de Dordtse democratie en zal onze stad nog minder invloed geven in de regio. Immers; alleen het aantal geldige stemmen zijn bepalend voor de invloed in de Drechtraad. En voorlopig worden nog veel besluiten die ons Dordtenaren aangaan daar genomen.

  bram |27 januari 2014|


  De nieuwjaarstest voor onze burgemeester  Het nieuwe jaar 2014 ligt weer voor ons. De afgelopen twee weken is een tijd geweest van bezinning, proosten, goede voornemens en natuurlijk elkaar het allerbeste toewensen. Zo heeft ook onze burgervader alle bewoners van Dordrecht uitgenodigd in het stadhuis om dit gezamenlijk met de lokale politici te doen. Nog nooit was het zo druk. De burgemeester gaf aan dat hij ernstig overweegt om volgend jaar de receptie ergens anders te houden. Niet elke bezoeker kwam met goede voornemens naar het stadhuis. . Enkele jonge dames vonden het belangrijk om samen met onze eigen 'geen-stijl-omroep' iDordt onze burgemeester eens uit te proberen. Omdat sterke drank vanaf 1 januari niet meer mag worden verstrekt aan personen onder de 18 wilden zij het handhavingsbeleid wel eens testen. Al proostend schudden zij hem de hand met in de andere hand een glas witte wijn en ze vertelden hem dat zij nog op de middelbare school zaten. Of de burgemeester bij deze ontboezeming al nattigheid voelde werd niet helemaal duidelijk. Op de vraag van de plotseling opdoemende verslaggeefster of de burgemeester nu niet moest optreden, antwoordde de altijd vriendelijke heer Brok, dat drank geven aan jongeren onder de 18 niet mag. Naar mijn idee had hij het beste de dichtstbijzijnde besnorde diender op kunnen trommelen om de jongelui met wat water en brood in het nog steeds aanwezige gevangenisje in het stadhuis op te sluiten. Maar de burgemeester begreep waarschijnlijk beter dan ik, dat het hier slechts een ludieke actie betrof en een grapje op zijn tijd kan ook de burgemeester gelukkig best waarderen. Ernstiger was het incident met de schietende fietser. Deze persoon vond het grappig om op het moment dat de heer Brok zijn speech begon een keer of zeven in de lucht te schieten. Blijkbaar was de bedoeling de bijeenkomst te verstoren en zou de actie voor hem geslaagd zijn als de gasten in paniek weg zouden rennen.. Niets van dat alles. De burgemeester wist de rust te bewaren en gaf aan dat er onder ons Dordtenaren nu eenmaal mensen zijn die niet allemaal over dezelfde psychische gesteldheid beschikken als u en ik. En zo is het ook. Onder Dordtenaren zitten mensen van allerlei pluimage. We leven met zijn allen op dit Eiland van Dordt en we moeten het met elkaar zien uit te houden. Gelukkig zijn we niet allemaal het zelfde. Maar het is wel te hopen dat Dordtenaren allemaal hun gezond verstand blijven houden en elkaar de ruimte geven om te leven. Dat wens ik in ieder geval onze Dordtenaren toe.. Proost!

  bram |12 december 2013|