DordtsePolitiek    Weet wat leeft in Dordrecht

       contact       home

Eneco: wel of niet verkopen?


Als u bij een willekeurige bank naar binnen stapt en informeert naar de beleggingsmogelijkheden zal de adviseur vast niet over één nacht ijs met u gaan. Hij is verplicht u het hemd van het lijf te vragen. Hoe zit het met uw inkomen? Heeft u genoeg reserves achter de hand om een eventuele tegenvaller op te kunnen vangen? Hoe zit het met uw pensioen? Waar wilt u precies in beleggen? Heeft u ook rekening mee gehouden dat u het risico moet spreiden? Een goede adviseur zal u erop wijzen dat 'Resultaten uit het verleden geen garantie zijn voor de toekomst'.

Ook een gemeente heeft beleggingen bij een bank lopen. Zo had de gemeente Dordrecht in 2008 om de lage rentevergoeding bij de Nederlandse banken te ontwijken een miljoenendeposito van de Sociale Dienst belegd bij enkele IJslandse banken, die een hogere rentevergoeding beloofden. Miljoenen verdwenen daar als sneeuw voor de IJslandse zon na een faillissement. Gelukkig is daar later toch een deel van teruggekomen, maar dit werd overgeboekt naar een ander beleggingsvehikel ROM-D. Daar moest een groot tekort mee worden aangezuiverd. Kortom: Over de resultaten uit het verleden bij onze Drechtstedengemeenten valt nog wel het een en ander op te merken.

Naast de genoemde liquide middelen heeft de gemeente ook een lang lopende belegging in aandelen Eneco en Gevudo waarin weer aandelen HVC zijn belegd. Dit is nog een mooie erfenis uit het verleden en deze beleggingen hebben de gemeente Dordrecht de afgelopen eeuw beslist geen windeieren gelegd. Jaar na jaar kwamen hier steeds aanzienlijke rendementen vrij in de vorm van dividend. In de afvalverwerking en energievoorziening hebben de afgelopen decennia spectaculaire ontwikkelingen op gebied van wind-en zonne-energie en warmtenetten voorgedaan. Bedrijven zijn daardoor steeds meer los van de gemeenten gekomen en feitelijk gaan ze hun eigen commerciële weg. Daarbij benutten ze de mogelijkheden om in het buitenland of op zee in windmolenparken te investeren om daarmee nóg meer rendement te kunnen maken.

Duidelijk is wel dat de invloed van de gemeenten tegenwoordig op deze bedrijven vrijwel nihil is. In theorie hebben de gemeenten als aandeelhouder zeggenschap over de onderneming, maar de kennis over deze materie is niet of nauwelijks voorhanden bij portefeuillehouders. In de praktijk gaan bedrijven dus hun eigen gang en zullen zij de gemeenten alleen benaderen als er weer geld nodig is om verder te investeren. Geld is bij de Bank Nederlandse Gemeenten volop en goedkoop te verkrijgen en zal eenvoudig beschikbaar worden gesteld, omdat men weet dat als het mis gaat de gemeenten wel zullen bijspringen of garant zullen staan.

Daarnaast moeten we ons realiseren dat beide bedrijven HVC en Eneco ook nog eens werkzaam zijn in dezelfde branche. Beiden houden zich bezig met duurzame energietransitie. Iedereen is nu nog van mening dat dit een grote toekomst tegemoet gaat. Echter niemand kan in de glazen bol kijken. Als straks een uitvinding wordt gedaan, waarbij eenvoudig goedkoop energie valt te leveren, betekent dit een forse aderlating voor beide bedrijven. Wat bijvoorbeeld dan te denken van de balanswaarde van grote investeringen zoals het windmolenparken, warmtenet en verbrandingsovens? Zoals eerder opgemerkt is spreiding van het risico een eerste vereiste bij een goede belegging. Als het echt misgaat volgen er afwaarderingen en kunnen dividenduitkeringen in dat geval op de spreekwoordelijke gemeentelijke buik worden geschreven.

Daarom is mijn advies: doe de aandelen van de hand nu hier de tijd rijp voor is. Nu is het moment om te cashen. Een gemeente is geen belegger. Zonder een hoge weerstandsratio is het zelfs onverstandig om te beleggen. Dit geldt niet alleen voor een particulier zonder geld achter de hand maar ook voor de lokale overheid. Als er dan straks weer een bestemming voor de middelen moet worden gezocht, kijk dan naar lokale investeringen zodat onze regio hiervan kan profiteren. Ook is geleidelijke aflossing van lopende schulden een zeer goede bestemming van het geld. Het is helemaal niet zeker dat de huidige rente altijd zo laag blijft.

Deze week gaven alle politieke fracties in Dordrecht aan nog niet te weten, hoe om te gaan met het voorstel van het college om de aandelen Eneco samen met Rotterdam en den Haag van de hand te doen. Vreemd dat met name de linkse partijen zich zo afzetten tegen verkoop van de aandelen Eneco. Zij zouden toch als eerste beducht moeten zijn of de bezittingen van de gemeente wel te goede komt aan degene die het echt nodig hebben. Had eerder verwacht dat zij zouden voorstellen om HVC en Eneco te laten fuseren tot een nieuw duurzaam commercieel bedrijf. Dan zou met een nieuwe emissie dit bedrijf Heveco naar de beurs kunnen gaan. Deze naam heb ik overigens geleend van het grootste champignonbedrijf in Nederland dat inmiddels failliet is. Dan kunnen alle mensen die echt geloven in een duurzaam Nederland én een tegenvaller kunnen incasseren, zelf het risico nemen en gaan beleggen in dat nieuwe bedrijf.

Maar let wel: dan wel eerst even bij uw bank langs gaan voor een goed beleggingsadvies.

bram | 21 september 2017|


De politiek is een natuurverschijnsel..Donkere wolken verschijnen plotseling in de verte. Af en toe hoor je gerommel.. Dan begint het zachtjes te druppelen, totdat het water uiteindelijk met bakken uit de hemel valt. Enkele felle bliksemschichten aan het firmament maken duidelijk dat het menens is. De donderklappen die volgen op de lichtflitsen completeren het geheel tot een indrukwekkend schouwspel. En daarna komt het zonnetje weer tevoorschijn en zien we de regenboog verschijnen, als teken dat alles toch weer goed kan komen na een zomerse donderbui.

Ook in de politiek kan het best weleens knetteren. De eerste donkere wolken zagen we in het voorjaar al aankomen toen bekend werd, dat er meer partijen zoals PVV, Denk en Piratenpartij mee kunnen gaan doen. Iedereen zag aankomen dat de grootste partij van Dordrecht, Beter voor Dordt, hier het meeste van te duchten zou krijgen. Niet veel later werd het gerommel duidelijk hoorbaar. Raadsleden gingen zich profileren en grepen on-Dordtse kwesties als 'de lange arm van Erdogan' aan om hierover met elkaar via de sociale media op de man of vrouw te spelen. Ook een voetbalclub waarbij jongens uitsluitend met teamgenoten wilden spelen met dezelfde etnische achtergrond werd in de politieke arena uitvoerig behandeld. Uitmondend in een motie tijdens de behandeling van de belangrijke kadernota nog wel.

Na het eerdere vertrek van raadsleden Buursma en Wagemakers besloten nog drie raadsleden van Beter voor Dordt de partij de rug toe te keren. Donnie Greve met behoud van haar zetel en Martijn Groeneweg en Eline van der Vorm beloofden de zetel op 'een passend moment' terug te geven. In theorie kan dit moment steeds vooruit worden geschoven, want het is nu wel duidelijk dat de lucht nog niet is geklaard tussen de beide raadsleden en hun partij. Uiteindelijk zou het zo maar best eens kunnen gaan donderen als de raadsleden terugkomen van reces.

Veel wordt in de media gesproken over de rechtmatigheid van het behoud van de zetel door Donnie. Juridisch heeft ze volledig gelijk, maar moreel geeft het geen pas. Immers je maakt hiermee de partij waaraan je beloofd hebt je politieke medewerking te geven vleugellam. Er kunnen zich kwesties gaan voordoen waarbij die ene zetel van groot belang is of die meetelt of niet. Daarom was het wel zo netjes van Martijn en Eline om hun zetel terug te geven. Minder mooi is de ontsnappingsclausule van 'het passend moment'. Omdat dit steeds kan worden opgeschoven tot aan de komende verkiezing toe, doe je in principe hetzelfde als Donnie. Het pluche blijft blijkbaar plakken. Als je geloofwaardig wil zijn in de politiek dan moet je doen wat je zegt en geen trucjes hanteren. Duidelijk zijn wat je feitelijk wil bereiken.

Dit goede voorbeeld had trouwens de voorman van de Partij Beter voor Dordt, Piet Sleeking ook moeten geven bij de behandeling van de panden aan de Spuiboulevard. In een besloten commissievergadering werd het plan met mooie tekeningen door de wethouders en projectontwikkelaar van Pelt aan de raadsleden getoond. De raadsleden veronderstelden dat de vergadering slechts diende om de plannen van de projectontwikkelaar te presenteren. Later werden ze onaangenaam verrast omdat wethouder Sleeking triomfantelijk vaststelde dat de raad met een hoogte van 25 meter akkoord was gegaan. Achteraf bleken zij gewoon in slaap gesust met prachtige schetsen van de projectontwikkelaar van Pelt. Dat deze werkwijze ook bij raadsleden van zijn eigen partij niet in goede aarde viel werd tijdens het debat duidelijk. Men voelde zich bekocht en misleid. Martijn Groeneweg vroeg aan de wethouder op de man af of hier soms sprake was van een tegemoetkoming aan de ontwikkelaar ter compensatie. Aanvankelijk reageerde de wethouder geprikkeld met de opmerking dat dit 'niet relevant' was en later met dat dat dit niet 'aan de orde' was. Alsof hij zich realiseerde dat dit wel degelijk een rolletje had gespeeld.

Of hier na het reces hier nog flink gedonder van komt zullen we maar afwachten. Voor je het weet is het weer voorjaar 2018 en dan zijn er weer verkiezingen. En ik geef je op een briefje dat tegen die tijd de zon wel weer zal schijnen. Die regenboog-gaybrapaden bij het station zijn dan door de vele regenbuien vast wel weer aan een likje verf toe..

bram | 14 juli 2017|


Maak er d'r echt stad van..Via de sociale media, plaatselijke radio, tv en de lokale dag- en weekbladen probeer ik te volgen, wat er gebeurt op politiek gebied in de Drechtsteden. Het feit, dat het al weer even geleden is dat ik hierover iets schreef, toont wat mij betreft aan dat het vrij rustig is gebleven.

Je kunt je ook afvragen of ik wel voldoende ben geïnformeerd wat er speelt in de plaatselijke politiek. Zoveel mogelijk volg ik bijvoorbeeld raadsvergaderingen via het internet. Toegegeven; met enige strubbelingen af en toe, gaat dat best vaak goed. Vraag is wel of behandeling in drie commissies tegelijkertijd de informatie ten goede komt.. Maar dit terzijde. Terugkijken kan ook nog..

Ook vergaderingen van de Drechtraad zouden via het wereldwijde web te volgen moeten zijn. De mogelijkheden zijn er en je kunt je dus afvragen waarom dit niet gebeurt. Enige tijd geleden heeft Dick van Antwerpen van Beter voor Dordt hierover nog schriftelijke vragen gesteld aan het Drechtstedenbestuur. Het zou onderzocht worden, maar ik heb nooit ergens kunnen lezen waarom dit niet van de grond kon komen. Als het een kwestie is van geld, vraag ik me toch af of waarom na die hoge investeringen door verbouwingen van bijna alle gemeentehuizen in de regio Drechtsteden hiervoor geen middelen beschikbaar werden gesteld. Informatie aan burgers mag nooit een sluitpost zijn.

Actuele berichtgeving is van groot belang zeker in aanloop naar de komende gemeenteraadsverkiezingen. Dit geldt niet alleen voor burgers maar ook voor regionale journalisten. Zo verbaasde het mij dat in geen enkel bericht gerept werd over het 12,5 jaar jubileum van de Drechtraad. Het is al een gegeven dat dit totaal niet leeft bij de inwoners. Maar om er dan in een nadere analyse geen aandacht aan te besteden? Wat zijn de voor-en nadelen? Wat heeft het allemaal opgeleverd? Hoe zit het met de democratische legitimatie?

Juist op zo'n moment, dat bij een politieke mijlpaal stilgestaan wordt, zouden de professionele journalisten van het Algemeen Dagblad de Dordtenaar acte de présence moeten geven en hierover berichten. Het verbaasde mij dan ook best wel, dat ik alles in mijn dagblad kon lezen over een vos die de kippenhokken in Sterrenburg onveilig maakte, maar met geen woord werd gerept over de komst van minister Plasterk naar de Drechtraad. Vonden ze het niet interessant genoeg? Namen zij de moeite niet omdat een avond te veel beslag legde op hun krap beschikbare tijd? Een reden te meer om ook hen de mogelijkheid te geven om dit te laten volgen via een live-streamverbinding.

Via de sociale media sijpelden er af en toe wel berichtjes door. Met rode en groene kaarten mochten de Drechtraadsleden aantonen of zij voor- of tegen bepaalde voorstellen waren. Zo kwam er een vraag voorbij of raadsleden als dan niet vóór één Drechtstad waren. Het zat wat ludiek verstopt in de prikkelende slogan: "Maak er d'r echt stad van". Ik was er niet bij, maar vermoed wel dat er veel rode kaartjes de lucht in zijn gegaan.

bram | 12 juni 2017|


De komst van PVV naar Dordt is goed voor de lokale democratie..

In de afgelopen week zagen wij beelden van ons stadhuis via het NOS-journaal voorbijkomen met het nieuws, dat de PVV van plan is om volgend jaar mee te gaan doen aan de gemeenteraadsverkiezing. Dat uitgerekend Dordrecht als decor diende om dit te onderbouwen kan geen toeval zijn. In de eerste plaats hebben wij het mooiste stadhuis van het land, maar in de tweede plaats speelde het aantal mensen dat gestemd hebben op de PVV in Dordrecht bij de Tweede Kamerverkiezingen vast ook een rol.

Veel mensen in Dordrecht voelen zich aangetrokken tot deze beweging. Daarom is het meedoen aan verkiezingen goed voor de democratie. Men krijgt dan de ruimte om zijn of haar zegje te doen en aan te geven waarop Dordrecht beter een ander beleid kan voeren.

De vraag doemt dan wel direct op: Wat betekent de komst volgend jaar van deze politieke partij voor het lokale beleid? Tot nu toe kennen we de PVV vooral van het gevoerde migrantenbeleid van Wilders, die het nieuws de afgelopen jaren vaak wist te halen met leuzen als 'Grenzen Dicht' en 'willen we meer of minder Marokkanen'? Vanuit de bestaande partijen wordt nu regelmatig sympathie geuit voor Geert's gedachtespinsels. Het kan daarom maar duidelijk gekanaliseerd zijn, zodat we weten op welke partij we precies gaan stemmen als straks het rode potloodje weer voor ons ligt.

Stel er komt binnen de komende raadsperiode een verzoek om een nieuwe moskee in Dordrecht te bouwen. Of een verzoek tot huisvesting voor meer statushouders. Hoe zullen raadsleden van Beter voor Dordt dan hiermee omgaan? Wie het weet mag het zeggen... Met name deze lokale partij herbergt nu een aantal raadsleden dat zeer verschillend denkt over dit soort issues. De vraag hoe onze stad er uit gaat zien als PVV meedoet is niet te beantwoorden. Wat wil deze partij nu eigenlijk hier bereiken? Zelfs nog geen snippertje van een A4-tje van een verkiezingsprogrammaatje te bekennen.

De kans bestaat dat met de eventuele komst van nieuwe partijen zoals PVV, Denk en Piratenpartij het best weleens zo zou kunnen zijn dat BVD niet meer de grootste partij van onze stad wordt. Of dit een probleem is weet ik niet, want het kan zijn dat dezelfde raadsleden als nu in het raadhuis hun zetel behouden. Alleen zal hun naambordje voorzien zijn van een andere partij. Uiteindelijk bepaalt toch de kiezer straks wat er gaat gebeuren in Dordrecht.

Om de mogelijkheid te geven iets genuanceerder dan op twitter te 'debatteren' over soms gevoelige onderwerpen als migrantenbeleid, huisvesting statushouders etc. lijkt het me daarom goed voor de Dordtse politiek ook een plekje in te ruimen op facebook. Elke persoon woonachtig in de Drechtsteden- ongeacht hun afwijkende mening - zal als 'vriend' worden geaccepteerd. De enige voorwaarde, die wordt gesteld, dat men elkaar ook vriendelijk zal bejegenen. In deze tijd van polarisatie geen overbodige luxe ...

bram | 10 april 2017|


Klap van de hamer of .. ??

Begin januari wachtte ik af, met welke frisse ideetjes onze lokale politiek ons zou verrassen. Het bleef echter heel lang stil.. Dommelend Dordrecht kon niet wakker worden uit zijn diepe winterslaap..

Toen half januari werd aangekondigd, dat er een thema-avond gehouden zou worden over de staat van de lokale democratie ging ik voor de livestream even rechtop zitten en zette mijn koptelefoon op. Zou het dan werkelijk? Maar helaas: de vergadering bleek niet voor de oren en ogen van gewone Dordtenaren bestemd, maar uitsluitend voor de ingewijden van de Dordtse politieke arena. Ondanks dat er in de aankondiging werd geschermd met de metafoor om ramen en deuren vooral wijd open te zetten, bleef de vergaderruimte angstvallig potdicht. Wat hier besproken werd, is later nooit naar buiten gebracht.

Je blijft je dan toch afvragen: hoe zou die vergadering dan zijn verlopen..? Ik droomde even weg en kreeg de visioenen als vanzelf naar boven..

Eerst kwam David Schalken, fractievoorzitter van de grootste partij Beter voor Dordt aan het woord..
"Voorzitter, we zijn hier bij elkaar gekomen om het democratisch gehalte in de stad wat op te vijzelen..."
Tazelaar (bij interruptie):"waar is dat nou goed voor ..het gaat toch allemaal goed zo?"
Voorzitter Brok: "in mijn hoedanigheid als bestuurskundige in deze stad ben ik absoluut van mening dat er wel degelijk wat zou moeten veranderen.. De leden van de Drechtraad zouden rechtstreeks moeten kunnen worden gekozen door de burgers. Dan wordt het pas echt democratisch in de Drechtsteden.. Maar goed.. jullie gaan er zelf als raad over.. ik niet. Ik ga binnenkort weg, dus jullie moeten het zelf maar weten."
De Smoker (D66):"Voorzitter, ik moet toch zeggen dat ik het hier totaal mee oneens ben. Ik heb al mijn vrije tijd gebruikt om in het hele land iedereen ervan te overtuigen dat wij het beste systeem voor samenwerking in de regio hebben en nu moeten we niet net doen alsof het niet goed is."
Groeneweg (BVD): "Hoeveel steden in Nederland hebben dit nepsysteem dan overgenomen, vraag ik dan aan mevrouw de Smoker. Ik ben ook niet voor een Drechtstad of zo, zoals je weleens hoort of leest op twitter, want Beter voor Dordt betekent dan ook écht Beter voor Dordt en we hebben dus eigenlijk niks te maken met die andere lui aan de overkant. Die moeten hun fake e-noses maar in hun eigen zaakjes steken. Wij moeten ons gewoon nog meer terugtrekken op het eiland en zorgen dat we het zelf goed voor elkaar hebben. Zoals bijvoorbeeld die horrorrotonde ..hadden ze maar naar mij geluisterd..”
Stolk (VSP):" Dat 'goed voor elkaar hebben’ ben ik wel met mijnheer Groeneweg eens, maar dan moet we ook aan de oudjes denken in de stad. Die kwestie van de brandgevaarlijke scootmobiels in seniorenappartementen is bijvoorbeeld ook nog steeds niet opgelost."
Voorzitter Brok: :"Dat is nu niet aan de orde mevrouw Stolk, volgens mij was de heer Schalken aan het woord. Gaat u verder heer Schalken."
Schalken : dank u voorzitter, zoals ik zei we zijn hier bij elkaar om het democratisch gehalte wat op te vijzelen en daarom meende ik..
Tazelaar (bij interruptie):"Wat doet Beter voor Dordt nou moeilijk? Als mensen wat willen zeggen dan doen ze dat toch wel. Trouwens we hebben toch Argu tegenwoordig? Mensen kunnen hier alles op kwijt.. Dat heeft nog een flinke duit gekost trouwens. Volgens mij -als ik het me goed herinner- zo'n 20.000 euro.."
Kruger (Groen Links):" Voorzitter, mag ik hier ook iets van zeggen?"
Brok:"Gaat uw gang mevrouw Kruger."
Kruger:"Argu is toch niet geworden, wat wij dachten, dat het zou worden. Wij hadden het idee dat burgers het wel leuk zouden vinden als ze mee konden denken over wat er gebeurt in de stad, maar het blijkt dat er zich maar 200 mensen hiervoor hebben aangemeld. En van die 200 mensen was er niemand die het nodig vond om meer openbare toiletruimtes in de stad in te richten en dat valt ons zwaar tegen."
Groeneweg(BVD): "voorzitter, dat hele Argu gedoe heeft allemaal al veel te veel geld gekost en het levert niks op. Als ik iets wil zeggen dan zet ik dat wel op twitter. Kijk naar de onlangs gekozen president van Amerika. Die bestuurt de halve wereld gewoon via twitter en dat gaat geweldig. Let's make Dordrecht great again."
Brok: "Uw standpunt kennen we inmiddels wel mijnheer Groeneweg. Ik geef nogmaals het woord aan de heer Schalken."
Schalken (BVD): "Zoals ik al zei, voorzitter, we zijn hier bij elkaar gekomen om het democratisch gehalte in de stad wat op te krikken..."
de Smoker: "bij interruptie.. u zei 'op te vijzelen' heer Schalken.. u zei opvijzelen"
Groeneweg: "Mevrouw de Smoker.. U moet Beter voor Dordt geen woorden in de mond leggen, die niet gezegd zijn, mevrouw de Smoker. De heer Schalken gaat over zijn eigen woorden en daar hoeft de koningin van de Dordtse oppositie zich niet tegenaan te bemoeien."
Brok: "Misschien dat het tijd wordt om een korte pauze in te lassen"
Van Verk (PvdA):" Voorzitter, hier ben ik het helemaal niet mee eens... Er is duidelijk afgesproken dat we doorgaan tot 5 uur om daarna een hapje te eten en dan moet de voorzitter niet opeens de spelregels gaan veranderen."
Brok: "Hebben de anderen allemaal hetzelfde standpunt als de heer van Verk of moeten we hierover nog stemmen? Ja, mijnheer Schalken zegt u het maar..."
Schalken: "Ik probeer hier al de hele tijd de visie van Beter voor Dordt voor het voetlicht te brengen met name op het onderwerp democratie maar steeds word ik in de rede gevallen.."
Brok: "Daar gaat het nu niet om heer Schalken. De heer van Verk stelt voor of we nu doorgaan of dat we tijdelijk even een pauze inlassen om de gemoederen wat te laten bedaren."
Burggraaf (VVD):"Voorzitter.. Brok: “ja mijnheer Burggraaf..”? Ik hoorde zojuist in de woordvoering van mevrouw Kruger dat verhaal van Argu voorbijkomen. Hierover hebben wij de fractie een helder standpunt ingenomen. Namelijk dat die 20.000 euro feitelijk gewoon weggegooid geld is. Misschien dat wij dit hier even in stemming kunnen brengen. Als iedereen het hier mee eens is dan sparen we toch mooi voortaan -dankzij de VVD- 20.000 per jaar uit."
Brok: "Als iedereen zich hier in kan vinden dan stemmen we hierover. Doen we dit bij handopsteking of via de stemmachine? Of maken we er een hamerstuk van in de raad, zegt u het maar.."
van Verk (PvdA):"Maar hoe doen we dat dan met die democratie voorzitter.. Daar moeten we wel wat mee volgens onze fractie.
Brok:"ik stel voor, dat we eerst even afwachten wat er gebeurt als we Argu opheffen en welke reacties dit in de stad teweegbrengt. Mocht het nodig zijn kunnen we altijd nog een besloten vergadering houden in de kelder van het stadhuis over dit onderwerp. Is iedereen het hiermee eens? Weet u het echt zeker??? K L A P Aldus besloten." Of het nu van de klap van de hamer was van de heer Brok of omdat mijn koptelefoon van mijn hoofd was gevallen.. ik was in ieder geval weer klaarwakker.

Toen ik vandaag in de krant las dat Argu werd opgedoekt moest ik toch even glimlachen. Had ik het tóch niet gedroomd..

bram | 3 februari 2017|