DordtsePolitiek    Weet wat leeft in Dordrecht

       contact       home       blog

DordtsePolitiek wenst u een Gelukkig Nieuwjaar in 2012

DordtsePolitiek wenst u een Gelukkig Nieuwjaar in 2012
bram | 29-12-2011 |

Archief

 • juli 2012

 • juni 2012

 • mei 2012

 • april 2012

 • maart 2012

 • februari 2012

 • januari 2012

 • dec. 2011

 • De Holland weer positief in het nieuws!  Het ziet er naar uit dat het gebouw de Holland gelukkig weer een bestemming krijgt. Het Nationaal Onderwijsmuseum -vanaf 1989 in Rotterdam gevestigd- heeft besloten nu naar Dordt te komen. Zij moeten noodgedwongen vertrekken omdat hun pand een andere bestemming krijgt. Men denkt in Dordrecht een goed bereikbare cultuurhistorische stad te hebben gevonden. Zo vlak bij het Station gelegen en op loopafstand van het Dordrechts Museum is dat niet zo'n gekke gedachte. En even de Krispijntunnel onderdoor en je staat bij het educatief centrum Weizigt. Het Onderwijsmuseum trekt tot nu toe 40.000 bezoekers naar Rotterdam. Dus logisch dat de dordtse wethouders zich unaniem positief hebben uitgelaten. Men verwacht impulsen voor het toerisme naar onze stad. En dat het gebouw de Holland weer zal worden opgeknapt is mooi meegenomen. Ook voor de werkgelegenheid in Dordrecht is het goed. Uiteraard zal de gemeenteraad nog moeten beslissen en zal het kostenaspect in de besluitvorming worden meegenomen. Er wordt al over samenwerking met het Dordrechts Museum en het onlangs vernieuwde duurzaamheidscentrum Weizicht gesproken. Kortom dit wordt een win-win situatie voor voor zowel het Onderwijsmuseum als voor Dordrecht.Wij kunnen ons nog niet voorstellen dat de gemeenteraad hier tegen kan zijn.Wellicht zal het prijskaartje nog wat roet in het eten gooien. We zijn daarom benieuwd wat het jaar 2012 voor de Holland zal betekenen.
  bram | 28-12-2011 | 12:02

  Een eerste analyse  Zo langzamerhand is het tijd voor een eerste analyse van de politiek in Dordrecht. Mijn eerste indruk is dat politici in Dordrecht heel hard aan het werk zijn, maar dat dit vooral achter de schermen gebeurt. Graag zou ik zien dat de gedachtespinsels over de ontwikkelingen in Dordrecht wat meer zichtbaar zijn maar dit is vast te naÔef. Ik moet vaak terugdenken aan een de opmerking van een bekend columnist dat de Dordtenaar veel meer interesse heeft in wuppies dan in de politiek. Daarom blijft bij mij de vraag hangen: Ligt dit nu aan de Dordtenaar of aan de politici? Heeft de Dordtenaar nu echt zo weinig interesse in wat er met zijn stad gebeurt of houden politici graag alles zoveel mogelijk verborgen. Ik begrijp dat een politicus goed kan werken als hij zo weinig mogelijk hoort van de burger. Geen nieuws is voor hem goed nieuws. Hij kan dan namelijk gewoon doorgaan waar hij mee bezig is en wordt daar niet over tegengesproken. Zo valt mij op dat de oppositie nauwelijks laat horen waar hij mee bezig is. Van de bestuurspartijen BVD en VVD en CDA verneem je nog wel eens standpunten in media of op twitter maar meningen van de oppositie hoor of zie je nauwelijks. De grote partij van destijds -PvdA -lijkt de slag van zijn politieke nederlaag nog steeds niet te boven zijn. In de laatste raadsvergadering wist de woordvoerder van de PvdA -heer van Verk- alleen maar het PvdA-stokpaardje van stal te halen en met het onzalige plan te komen om inkomenspolitiek te bedrijven via het openbaar vervoer in Dordrecht. Kijk maar op hun website en blogs en probeer daar maar eens standpunten te vinden over hoe zij denken over onze stad. Ook bij de bespreking over de begroting waren er geen voorstellen van enige importantie te vinden. Dit geldt overigens ook voor bijvoorbeeld GroenLinks. Daar zie je op de website alleen een burgerraadslid actief met zaken die Dordrecht in het geheel niet aangaan. Landelijke en wereldpolitiek heeft daar meer de aandacht dan dat wat er in Dordt speelt. De motie "geen 130 km op de A16" was hier weer een voorbeeld van. Bij de combinatie CU en SGP weet men ook niet meer te vermelden dan het verdwijnen van bibliotheken. De partij VSP heeft alleen een algemene website en daar is helemaal niets over Dordt terug te vinden. Alleen D66 laat nog wel wat zien van Dordt maar blijft ook steken in algemene kreten als "Een intercity in Dordrecht moet blijven". Kortom mijn eerste analyse is dat de huidige bestuurders het blijkbaar goed doen want de oppositie weet niets beters voor Dordt te vinden. De BVD verdient een betere oppositie en heeft nu meer gevaar vanuit eigen gelederen te verwachten dan van buitenaf.
  bram | 22-12-2011 | 11:20

  Gratis OV 65+ en de lokale omroep  Vanmiddag de raadsvergadering bijgewoond waarin vooral twee onderwerpen werden besproken. De evaluatie van de proef gratis OV voor 65+ en de situatie bij de lokale omroep RTV Dordrecht. Uiteraard speelde daarnaast de kwestie van de WEK dames en het afscheid van Elly van Wenum (CDA) en werd het nieuwe raadslid Peter Heijkoop geÔnstalleerd. Vanaf het begin van de vergadering was duidelijk dat Mevrouw Witsen Elias en Kensenhuis de strijdbijl nog niet hadden begraven. Sterker nog: bij stemmingen over de ingediende moties viel mij op dat heel vaak een afwijkend stemgedrag te zien was bij de dames t.o.v. de partij Beter voor Dordt. Aan de orde kwam het gratis OV-plan 2012 voor senioren. Allereerst was het opmerkelijk dat bijna elke partij het succes van het gratis OV op hun conto wilden schrijven. Daarnaast had de PvdA zijn stokpaardje "minima" weer van stal gehaald. De heer Lagendijk ontbrak en daarom nam de heer Verk de honneurs waar. Hij constateerde dat het potje van 600.000 euro, dat begroot was voor de gratis OV, ruimschoots voldoende was voor de senioren. Men vond dat ook de minima recht hadden op gratis vervoer in de stad. Daarom moest er een onderzoek komen of het geld dat over bleef gebruikt kon worden voor deze doelgroep. De opmerking van mevrouw Kensenhuis (WEK) dat dit nogal stigmatiserend zou werken en dat daklozen wel eens misbruik van de situatie konden maken leidde tot nogal wat commotie. Zelf vond ik het vreemd waarom niemand zich tijdens de vergadering afvroeg waarom de minima niet gewoon met de fiets naar de stad gingen. Nee, vooral het argument dat de kosten van het PvdA plannetje te hoog zouden uitpakken werd breed uitgemeten. Onder andere het CDA was een sterk tegenstander van het voorstel van de heer van Verk en noemde zijn plan heel populistisch en niet realistisch.De motie werd dan ook afgewezen. Gratis OV voor 65 plussers gaat in 2012 nog wel door. Daarna mochten alle partijen laten weten hoe zij stonden tegenover de plannen bij de lokale omroep RTV Dordrecht i.v.m. aflopende concessie in 2012. Alle partijen waren het er wel over eens dat zij goed werk afleverden maar dat het allemaal nog veel beter kon. Vooral de samenwerking met regionale partijen liet nogal te wensen over. Ook mag de omroep nog wel wat commerciŽler worden. Gelukkig was men nu wel met de samenwerking met Media 78 en de huisvesting op het Leerpark. Er werden wel vragen gesteld over de kosten van de aangestelde kwartiermaker. Wethouder Piet Sleeking gaf aan blij te zijn, dat de ontwikkeling in de samenwerking doorgaat en hiervoor tijdelijk een zwaar persoon is aangenomen. Hij hoopt wel dat het aantal vrijwilligers gaat toenemen door de samenwerking met het Leerpark. Hij benadrukte de samenwerking met TV Rijnmond en eventueel andere omroepen in de Drechtsteden. Tegelijk gaf hij aan dat RTV Dordrecht vooral door de gemeente Dordrecht niet gierig is behandeld. Daarom is niet teveel van anderen te verwachten. Ook werd de aandacht gevraagd voor een belangrijke taak van de lokale omroep: het politieke werk van de Raad voor het voetlicht brengen. Dit werd door sommigen nogal gemist. Ten slotte werd nog even een motie van Groen Links behandeld. Zij wilden de 130 km snelheid op de A16 i.v.m. ernstige luchtvervuiling in Wielwijk niet door laten gaan. Alle partijen werden het er over eens: milieu is wel belangrijk maar het betreft hier een landelijke maatregel en daar gaan we in Dordt niet over. Na afloop ontvingen de raadsleden hun kerstpakket met fairtrade artikelen en producten van de lokale gemeenschap en dronken ze een borrel op het Nieuwe Jaar 2012.
  bram | 20-12-2011 | 21:53

  Komen de WEK dames weer terug bij BVD?  Vanmiddag is de laatste raadsvergadering van dit jaar in Dordrecht. Op de agenda staat de kwestie van de ex BVD dames Witsen Elias en Kensenhuis die onlangs besloten voor zich zelf te beginnen onder de naam WEK. Het zou het beste zijn als zij daar te kennen geven dat de lucht is geklaard en dat zij gewoon teruggaan naar de partij waarvoor zij gekozen zijn: de partij Beter Voor Dordt. Volgens mij duidde de wethouder Piet Sleeking al enigszins op deze terugkeer met zijn twitterbericht dat kikkers ook wel eens in een kruiwagen springen. Het lijkt mij dat de actie van beide dames vrij impulsief en ondoordacht is geweest al beweren zij zelf het tegendeel. Vooralsnog is ons van een duidelijke afwijkende stellingname van de BVD politiek niets gebleken. Sterker nog: er zijn nauwelijks verklaringen afgelegd zodat burgers in Dordrecht moeten gissen naar met welke bedoelingen zij aparte politiek willen bedrijven. Als het de bedoeling is geweest om duidelijk te maken dat zij minder onder invloed van de BVD wethouders hun werk willen doen hebben ze hun punt gemaakt. Ook de BVD-wethouders zullen de fractie een aparte stellingname moeten gunnen. Een te grote bemoeizucht met de fractieleden zou wel eens verstikkend kunnen werken. Zoals ik het nu zie zullen de leden van de BVD elkaar voor de kerst weer vredig in de armen sluiten .
  bram | 20-12-2011 | 10:01

  IdeeŽn voor de binnenstad van Dordrecht  In het lokale blad DordtCentraal zagen we een advertentie van een politieke partij van Dordrecht - de BVD - waarin zij de burgerij uitnodigde om met ideeŽn te komen om de leefbaarheid van de binnenstad te vergroten. Zowel ondernemers, inwoners en bezoekers van onze stad werden gevraagd te reageren. Eerlijk gezegd denk ik dat er weinig reacties op binnenkomen. Dordtenaren staan erom bekend dat ze graag mopperen maar laten het verder graag aan anderen over. In deze valkuil wil ik niet trappen en probeer mij daarom een levendige binnenstad voor de geest te halen. Dan zie ik een centrum van een stad voor me, dat niet alleen voor mij maar ook voor anderen aantrekkingskracht heeft. Dat betekent dus dat: - er iets te zien, te beleven, te genieten en van ieders gading te vinden moet zijn. - er plezierig gewandeld of gefietst moet kunnen worden met volop horecagelegenheden en terrasjes voor de sociale contacten. - de stad moet gemakkelijk bereikbaar zijn en iedereen moet zich in een natuurlijke omgeving thuis kunnen voelen. Ik kan geen stad bedenken die meer aan dit beeld voldoet dan onze stad Dordrecht. Maar daarom heb ik nog wel ideetjes hoe het beter kan. De pollers moeten uit de Visstraat verdwijnen. Ze zijn nodig om de auto te weren uit de binnenstad. Waarom dan niet verplaatsen naar de randen van de het Centrum? Bijvoorbeeld bij de Johan de Wittbrug. De autoparkeergarage aan de Visstraat zit helemaal op de verkeerde locatie. Het autoverkeer in de binnenstad verstoort voor veel mensen het winkelplezier en is ongezond vanwege de uitlaatgassen. Maak daarom het Bagijnhof en Visstraat tot fiets/wandelgebied. De Wijnstraat is pas opgeknapt maar te smal geworden voor tweerichtingsverkeer. Maak hier eenrichtingsverkeer van en geef daar meer ruimte voor de fiets. Zorg ervoor dat de stad met dit vervoermiddel goed bereikbaar is. Fietspaden vanuit elke wijk moeten leiden naar de binnenstad en voorrang hebben op de auto. Ouders met kinderen moeten zo zonder gevaar gemakkelijk naar de stad met veel meer fietsenstallingen kunnen komen. Verder moet er echt veel meer groen in de binnenstad te zien zijn. Bij het station moeten geen ordinaire plantenbakken maar gewoon weer karakteristieke bomen geplant worden. Het Albert Cuyp standbeeld staat op de verkeerde plaats. Nu wordt het gebruikt als bankje voor de friteszaak van
  bram Ladage. Verplaats dit beeld naar de nieuwe rotonde bij de Spuiboulevard. De aanrechtbladen bij Linders mogen van mij weer gerecycled worden.Maak de route naar het Museum veel meer zichtbaar. Wij moeten nog teveel aan toeristen uitleggen waar het museum zich bevindt. Een sterk punt van onze stad is de vele antiek- en curiosawinkels.In de maanden april t/m september zou op de donderdag een wekelijkse markt voor deze specifieke handel op het Statenplein moeten komen. Lelijke objecten zoals afvalcontainers zouden gecamoufleerd moeten worden met een natuurlijke haag. Het zijn zo maar wat ideeŽn. Maar als iedere bewoner in Dordrecht een plannetje zou indienen dan zouden we met zijn allen de stad vast nog mooier kunnen maken dan zij nu al is.
  bram | 17-12-2011 | 11:31

  Kinderen bijstandtrekkers moeten betalen.  Volgend jaar wordt de nieuwe wet W.W.B. van kracht in Nederland. Deze maand wordt de wet beoordeeld door de 1e kamer en als deze wordt goedgekeurd gaat de wet 1/1/2012 in. Als iemand dan bijstand aanvraagt is niet alleen zijn inkomen en dat van de partner bepalend hoe hoog de uitkering wordt. Dan wordt ook de vraag gesteld of er inwonende kinderen zijn van 18 jaar of ouder. Zo ja, dan telt dat inkomen mee voor het bepalen van de hoogte van de uitkering. De vraag is: Is dit bekend bij de persoon die straks de portemonnee moet trekken- de inwonende 18 jarige met inkomen-? Kun je die dan verplichten bij te dragen in ouderlijke lasten? En laten we de ouders creperen als de jongere andere plannen heeft met zijn geld? Stel dat de zoon of dochter van plan was een huis te kopen of zou gaan trouwen of samenwonen. Sparen kunnen ze dan wel vergeten. Waar het naar uitziet is dat de armoede vanuit het ouderlijk gezin wordt geimporteerd naar het nieuwe jonge gezin. Voor nieuwe aanvragers zal de regeling direct ingaan per 1-1-2012. Voor bestaande uitkeringtrekkers geldt dat de regeling 1-7-2012 zal ingaan. Waarschijnlijk zal de jeugd snel en dus te vroeg op zichzelf gaan wonen. Elke Nederlander wordt geacht de wet te kennen. Het is te hopen dat de jongeren in de Drechtsteden, vroegtijdig en persoonlijk van de regeling op de hoogte worden gebracht. Anders zou dit bij de jongeren wel eens rauw op het dak kunnen komen vallen. Als het enkel en alleen bij een vermelding blijft op de gemeentelijke site zullen velen onaangenaam verrast kunnen worden.
  bram | 14-12-2011 | 16:15 Reacties (1)
  Hai Bram! Ik ben werkzaam voor de SDD en houdt mij ook bezig met WWB2012 en wwnv. Er is een klantenkrant uitgegaan. CliŽntenraad ook op de hoogte. Voorlichting loopt dus .. SDD 14-12-2011 @ 17:31

  Aandacht voor de sociale problemen in Dordrecht  Dordrecht: een prachtige stad met een rijk verleden. Van oudsher was het goed toeven voor de burgers in deze welvarende stad. Deze rijkdom valt nu nog steeds volop af te lezen aan de statige monumentenpanden bijvoorbeeld aan de Wijnstraat en bij de Wolwevershaven. Aan het eind van de 18e eeuw veranderde het welvaartsbeeld. Na de Franse Revolutie werden onder de leus van Libertť, Egalitť et Fraternitť onze privileges afgepakt. Vanaf die tijd ging het economisch niet zo goed en werden we links en rechts ingehaald door andere steden zoals Rotterdam en Amsterdam. Als we nu de balans opmaken moeten we helaas constateren dat Dordrecht veel van zijn rijke bewoners is kwijtgeraakt. Het gemiddeld inkomen van de Dordtenaar is laag te noemen. De realiteit van vandaag is dat Dordrecht een stad is met achterstandswijken met soms stille armoede. Er zijn weer zwervers en bedelaars op straat. Het aantal daklozen neem toe. Voor vrijgekomen gevangenen is geen opvangmogelijkheid meer omdat de subsidiestroom vanuit Den Haag ophoudt. Vandaag bereikt ons zelfs het trieste bericht dat Dordrecht genoemd wordt als stad met de meeste kindermishandeling. Met ingang van 1 januari a.s. komt er een nieuwe landelijke wet waarin de bijstandsregeling wordt aangepast. In grote lijnen komt het er op neer, dat het inkomen van inwonende minderjarige kinderen zal worden meegeteld om te kijken of iemand wel voor bijstand in aanmerking komt. De partij Beter voor Dordt heeft vragen gesteld aan het college omdat men wil weten wat deze wet zal betekenen voor onze stad. Volgens mij is het terecht, dat we in onze stad niet de ogen sluiten voor de sociale problemen die er al zijn en door de crisis misschien nog groter zullen worden. Als de jeugd van 18 jaar straks in Dordrecht moet gaan werken voor hun ouders is er iets goed mis. Zij staan aan het begin om zelf een leven op te bouwen. Als zij kinderen krijgen moeten ze dit toch kunnen opvangen met zelf gespaarde middelen? Het mag toch niet zo zijn dat zij in de problemen komen door de armoede van de ouders? Een goede zaak van een politieke partij om aandacht voor dit probleem te vragen. Maar het is en blijft een verantwoordelijkheid van alle Dordtenaren. Alleen zo houden we iets vast van onze welvaart en blijft het een stad waar het goed toeven is. Dan wordt Dordrecht: een prachtige stad met een rijke toekomst.
  bram | 13-12-2011 | 16:35

  Samenvatting van de week: zetelroof  Na een weekje DordtsePolitiek wordt het tijd om de balans op te maken.Op de eerste dag meldden zich 25 volgers aan en vandaag de dag zijn er 46 mensen die de lokale politiek willen volgen. Mijn aanvankelijk plan om zelf alleen de politici te volgen heb ik snel laten varen. Er kwamen nauwelijks tweets binnen die het waard waren om geretweet te worden.In het vervolg zullen wij ook degene gaan volgen die van invloed kunnen zijn op de politiek zoals ambtenaren, bestuurders, journalisten en de lokale media. Zelf geven wij tweets door met een politiek karakter geselecteerd uit AD De Dordtenaar en lokale bladen. Daarnaast heeft de affaire van de BVD onze week gedomineerd. Vandaag lees ik in het AD een verklaring van mevrouw Witsen Elias over de reden van afscheiding. Het heeft mij nog niet kunnen overtuigen. Zij vindt de "gun"factor bij de BVD blijkbaar te laag. Blijkbaar had zij leuke ideeŽn voor de stad en kon zij die onvoldoende over het voetlicht krijgen. Wat een onzin zou ik zeggen. Begin een blog en schrijf wat op twitter en zie voldoende draagkracht voor je ideeŽn te krijgen. Als je het echt zo belangrijk vindt dat de pollers in de binnenstad moeten verdwijnen laat dan weten hoe je het wel graag zou zien. Wees creatief. Als je echt met een goed voorstel komt kan daar niemand op tegen zijn. Volgens mij kan het toch niet zo zijn dat een voorzitter van een partij de mening van zijn leden niet wil horen? Zelf heb ik vastgesteld tijdens openbare raadsvergaderingen dat alle raadsleden van burgemeester Brok mogen en kunnen reageren op voorstellen. Daarnaast moet je altijd op persoonlijke titel je mening kunnen geven en zeker als je in de politiek zit. Ik zou het nog kunnen begrijpen als een raadslid opstapt wanneer hij of zij tijdens een debat openlijk tot zwijgen wordt gebracht door zijn eigen fractievoorzitter. Maar zolang dit niet is gebeurd vind ik het opstappen uit een partij en de zetels zomaar meenemen een kwestie van zetelroof.
  bram | 10-12-2011 | 10:32

  Eindelijk: een reactie van mevrouw Witsen Elias  Op de site van DordtCentraal lazen wij de eerste reactie van mevrouw Witsen Elias op haar vertrek uit de partij Beter voor Dordt. Zij stelde dat er wel degelijk een politiek verschil van mening was ontstaan tussen de beide dames en de rest van de partij. Volgens haar zit de fractie te dicht op de huid van de wethouders. Vermoedelijk bedoelt zij het andersom. Er zou geen sprake zijn van dualisme. Bij de door mij bijgewoonde vergadering in het stadhuis over de begroting viel mij ook op dat de hele partij Beter voor Dordt voor de stemming over de moties heel erg veel tijd nam voordat zij weer uit de spreekkamer kwam. Blijkbaar was er ergens een verschil van mening over. De fractie zou om 10 uur in de raadzaal verschijnen maar rond half 11 kwamen alle partijleden weer in de zaal. Zowel de fractie als de wethouders wilden blijkbaar een gezamenlijk standpunt bepalen. Nu is politiek altijd een ondoorzichtig spel van de macht maar het lag er hier toch wel dik boven op dat de wethouders graag een stem in het kapittel willen houden. Zij woonden voor zover ik het kon beoordelen de bespreking zelf bij. Gezien de politieke ervaring van de hele partij nog niet eens zo gek want voorkomen zal moeten worden dat er verkeerde beslissingen worden genomen. Maar als een of meer van de leden een afwijkende mening over een onderwerp heeft is het toch niet nodig voor Beter voor Dordt om in de kramp te schieten. Zij hadden dankzij hun 13 zetels voldoende munitie in de Raad om een motie te kunnen ondersteunen of af te ketsen. Nu is door het vertrek van beide leden het imago toch enigszins beschadigd. En ook de beide dissidenten zitten in een netelige positie. Zij hebben blijkbaar een afwijkende mening maar hebben deze nog steeds niet durven prijsgeven.
  bram | 09-12-2011 | 10:07

  Recht op zetel en moraliteit  Bij de installatie van de Raad door de heer Brok vorig jaar deed zich een bijzonder moment voor. Niemand kon bevroeden dat de woorden gesproken bij deze plechtigheid nu zo actueel zouden zijn. Bij zijn beŽdiging beloofde Jens vd Vorm zoals gebruikelijk dat hij zijn plichten naar eer en geweten zou vervullen maar voegde als enige daar iets aan toe. Naast deze belofte verklaarde hij tevens dat hij zijn partij onbaatzuchtig zou dienen en dat zijn zetel uitsluitend verbonden blijft aan de partij Beter voor Dordt. Na het overlijden van de heer vd Vorm kwam zijn zetel terecht bij mevrouw Kensenhuis. Zoals bekend heeft zij de partij nu na een jaar verlaten en geeft zij de zetel niet terug aan de partij. De woorden gesproken bij de beŽdiging zijn uiteraard uitgesproken voor rekening van de heer vd Vorm. Maar nu de zetel na het overlijden bij haar terecht is gekomen rust toch een morele verplichting op haar om de zetel weer terug te geven aan de partij Beter voor Dordt. Zeker nu als reden van vertrek uitsluitend de persoonlijke verhoudingen worden genoemd mag de vraag worden geopperd of zij wel het morele recht heeft op een zetel in de raad.
  foto: Jens vd Vorm overleden 9 okt 2010
  bram | 08-12-2011 | 15:32 Reacties (3)
  -Uit AD de Dordtenaar maken wij op dat mevr.Kensenhuis ontkent dat zij de zetel van Jens vd Vorm had overgenomen. Volgens haar heeft zij de zetel van Piet van der Eijk
  uit AD 12-12-2011 @ 10:31
  -Van der Eijk was anders al vervangen voordat dhr van de Vorm overleed, klein foutje van Kensenhuis
  j.franje 12-12-2011 @ 20:30
  -Kensenhuis heeft echt de zetel van Van der Eijk... Ad van Dongen die van Jens
  anoniem bb 05-02-2012 @ 18:12

  Antwoord van fractievoorzitter BVD  David Schalken- den Hartog, fractievoorzitter van de BVD, geeft vandaag via RTV Dordrecht aan echt niet te weten wat de 2 raadsleden bezielt. Hij raadt de interviewer aan om bij de dissidenten na te vragen. Zie http://www.rtvdordrecht.nl/2011/12/07/schalken-den-hartog-vertrek-onbegrijpelijk/
  bram | 07-12-2011 | 18:09

  Openheid in de politiek anno 2011  In de 21e eeuw wordt onze maatschappij steeds transparanter. Een eerlijke en open politiek hoort daarbij. Achterkamertjespolitiek is tegenwoordig een vies woord. Meningen van burgers komen via internet, twitter en andere sociale media direct aan het licht. In Dordrecht zien wij vandaag een voorbeeld binnen de partij Beter voor Dordt in positieve en in negatieve zin. Nu vanavond de binnenstad op de agenda staat van de gemeenteraad is door BVD besloten om deze vergadering te boycotten. De partij BVD weet dat "de binnenstad" heel gevoelig ligt en heeft op zijn website vermeld dat zij niet mee vergaderen. Men vindt dat de burgers moeten kunnen meedenken en meepraten over hun binnenstad.Om die reden hebben zij de volgende passage op hun website gezet: "De uitnodiging lezende constateert BVD echter dat slechts gemeenteraad, commissieleden, wethouders en ambtenaren genodigd zijn. Dit heeft voor BVD nog veel te veel een ambtelijk karakter: de stad wordt niet gehoord. Beter Voor Dordt is en blijft van mening dat hierdoor een belangrijke stap wordt overgeslagen. De fractie overweegt om hierover begin 2012 een openbare bijeenkomst met als thema Hart voor de Stad te beleggen" Dat BVD de burger aan het woord laat valt te prijzen. Aan de andere kant behoren zij het volk te leiden en richting te geven welke kant zij op willen. Met ander woorden: niet alleen openheid maar ook een mening geven is gewenst. Nu 2 raadsleden hebben besloten om de partij BVD te verlaten hult de partij zich vreemd genoeg in stilzwijgen.Gaan de dissidenten weg om een grondig verschil van mening met de overige leden of is er een andere brandende kwestie? We weten het niet. Zelfs als de voorzitter van de partij het ook niet weet wat de echte reden is van de leden zal hij dit toch moeten zeggen. Hiervoor zijn anno 2011 mogelijkheden genoeg Nu wordt de gedachte gevoed dat de partij toch niet die open partij is, waar heel veel Dordtenaren voor hebben gekozen.
  bram | 07-12-2011 | 10:19

  Nieuwe website over een veiliger Dordrecht  Veiligheid in Dordrecht staat hoog op de verkiezingslijstjes van politieke partijen in Dordt. Afgelopen donderdag verscheen de website www.dordtveilig.nl van de Gemeente Dordrecht waarbij dit veiligheidsaspect binnen onze stad opnieuw centraal staat. Hier valt o.a het volgende te lezen: "Dordt Veilig biedt graag een podium aan initiatieven uit de stad. Heeft u ideeŽn of suggesties? Laat het de redactie weten en we vinden er vast een mooie plek voor op bijvoorbeeld de website." Wij zijn zeker van plan om die site hiervoor te benutten en als de situatie zich voordoet een voorstel van onze kant in te dienen. Belangrijker dan een plaats op hun website is wat gedaan wordt met de opmerkingen van de burger. Wij wijzen graag op deze mogelijkheid van de Gemeente Dordrecht en zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
  bram | 05-12-2011 | 15:27 Reacties (1)
  your blog is awesomely on paper i like it very much and intimidated from your feelings so keep it up for your fellows and for us who requirements more blogs from you like this one in the end i would like to be grateful for you on this blog auto auction access 20-12-2011 @ 10:19

  Vraag over Leegstand Centrum  Gisteren kwam John van de Rest [Morganaderest] binnen op DordtsePolitiek waarin hij opmerkte dat de navolgende problemen in Dordrecht actueel zijn. Leegstand Centrum Parkeerproblemen diverse wijken Einde afbraak Dordt Om de leegstand te voorkomen stelde hij voor om minder kantoorgebouwen neer te zetten en nog meer starters zeer laagdrempelig toe te laten. Op mijn vraag welke dordtse politicus John hier een antwoord op kon geven kwam geen reactie. Er kwam nog wel een tweet van Piet Sleeking wethouder van de grootste partij van Dordt binnen waarin hij aangaf dat twitterberichtjes zulke heftige reacties teweeg brengen dat ze steeds neutraler van toon worden.Zijn stelling was dat het medium Twitter niet gewaardeerd werd. Door wie niet gewaardeerd konden we niet meer uit het bericht opmaken. Wij nemen aan dat hij hiermee de politici bedoelt. Maar hiermee heeft John nog geen antwoord gekregen. Als er straks verkiezingen zijn staan politieke partijen in de binnenstad met rozen klaar en zijn ze bereid om elk gesprek met iedereen persoonlijk aan te gaan. Nu wordt er een relevante vraag gesteld door een burger en kunnen over zijn schouder tientallen burgers meekijken en komt er geen reactie. Als wij vaststellen dat in twitterberichten van politici uit angst voor de heftige toon maar niet meer wordt getwitterd en vervolgens op gewone vragen geen antwoord wordt gegeven dan is er echt sprake van een kloof tussen burger en politicus. Het is dan ook zeker niet gewenst dat onze bestuurders alleen maar verwijten te horen krijgen. Zij zulllen met respect moeten worden benaderd. Omdat DordtsePolitiek niet wil geloven in een kloof proberen we het nog een keer. Als twitter te weinig ruimte biedt dan kan hieronder een reactie volgen. Als blijkt dat politici serieus op vragen van burgers ingaan zal DordtsePolitiek uit kunnen groeien tot een belangrijker medium dan nu nog door menige politicus wordt verondersteld.
  bram | 03-12-2011 | 21:39

  De eerste weblog van DordtsePolitiek  Dit is het allereerste blog van DordtsePolitiek. In een opwelling is besloten om onder deze naam een speciaal twitteraccount te openen waarin alle politieke onderwerpen van onze stad aan de orde kunnen komen. Al direct na het ingebruik stellen kwamen er tientallen volgers zich aanmelden met blijkbaar interesse in de politiek van Dordrecht. Nu is het begrip politiek alleen al een ongrijpbaar en ondefenieerbaar iets. Uiteindelijk is alles politiek als het daar over gaat. Het lijkt het me interessant om een twitterpodium te zien waar Dordtenaren 's avonds thuis gekomen eens niet alleen kunnen nalezen wat er eigenlijk leeft in hun stad maar ook dat zij vanuit hun luie stoel ook nog eens zelf hun mening kunnen geven. De bedoeling is de politiek zo dichterbij de mensen te brengen. Voorlopig heb ik besloten om met DordtsePolitiek alleen de bestuurders en vertegenwoordigers van Dordrecht met twitter te volgen. Zodra zij iets relevants twitteren gaat dit via mijn twitteraccount direct door naar alle volgers. Makkelijk voor u: het is niet meer nodig om zelf alle politici te volgen maar u doet dat dan via Dordtsepolitiek. De eerste dag na in gebruikname ontstond er al een begin van discussie. De wethouder Piet Sleeking stelde dat twitter niet als een geschikt medium wordt ervaren om een mening te geven. Immers de nuance is vaak te zoeken. Het wordt dan ook vaak onplezierig om te "debatteren". Mede daarom is door mij besloten om daarnaast ook een blog op te zetten.Heeft u over u over een onderwerp wat meer te zeggen dan kan dit hier. Hier heeft u meer ruimte dan 140 tekens om uw mening te ventileren. Wij gaan er van uit dat dordtenaren voldoende respect hebben voor elkaar om de discussie op een prettige toon te voeren. Onderwerpen zullen we via verschillende categorieen kunnen behandelen. Hierdoor wordt het allemaal nog overzichtelijker en is het straks wat gemakkelijker de lijn in de discussie te ontdekken. Wij hopen hiermee een begin te maken met een aangename kijk op de politiek van onze mooie stad Dordrecht.