DordtsePolitiek    Weet wat leeft in Dordrecht

       contact       home       blog

Welkom,

Leuk dat u even komt kijken op deze site.
Wilt u op de hoogte gehouden worden van eventuele berichten volg ons dan via twitter.

Archief

 • dec. 2012

 • nov. 2012

 • okt. 2012

 • sep. 2012

 • aug. 2012

 • juli 2012

 • juni 2012

 • mei 2012

 • april 2012

 • maart 2012

 • februari 2012

 • januari 2012

 • dec. 2011

 • De balans opmaken

  Zo aan het eind van het jaar wordt het tijd om de balans op te maken. De grootste partij van Dordrecht, Beter voor Dordt, pakte vóór de kerst alvast flink uit. In het blad Dordt Centraal lieten ze weten, dat er forse claims te verwachten zijn. Dit zou volgens BVD vooral te wijten zijn aan de PvdA, die het huidige college hiermee had opgezadeld. In het vorige college werd met belanghebbenden afspraken gemaakt voor nieuwbouw in onze polders. Omdat de partij Beter Voor Dordt een ander beleid voorstond en met de leus 'geen nieuwbouw in de Zuidpolder' een forse overwinning behaalde, moeten we nu straks dokken om deze afspraken ongedaan te maken, lazen we in het blad. Vraag blijft dan wel; wie heeft er nu schuld aan die verwachte claims? Ligt dat aan de partij, die de afspraken maakte of aan de partij die de afspraken als niet gedaan beschouwde?
  Ook Alblasserdam heeft aan het eind van het jaar nog even wat stof doen opwaaien. Daar werd een discussieavond in allerijl door de Omgevingsdienst in overleg met de Provincie Zuid Holland georganiseerd om de op handen zijnde "proef" met asbestverwerking bij het bedrijf NedStaal te bespreken met de bevolking. Omdat er een zaaltje werd geregeld, waar maar zo´n 50 man in kunnen werd dit een groot fiasco. Omdat alle honderden geďnteresseerden ook toegang wensten tot de discussie werd zelfs een opstootje gemeld uit het anders zo rustige dorp. Burgemeester Blase deed zijn naam eer aan en blies de vergadering voorlopig af.
  Er zijn twee zaken die vooral in 2012 de boventoon hebben gevoerd in de Dordtse politiek. Dat is aan de ene kant de samenwerking binnen de Drechtsteden, waarbij vooral het project Noordoevers een zware wissel legde op goede verstandhouding binnen de regio. De afgelopen maanden zijn er diverse besloten vergaderingen geweest over een aantal grote projecten, waar vermoedelijk ook nog grote claims zijn te verwachten.
  Daarnaast werd ook de Derde Merwedehaven wederom een top onderwerp in de Dordtse politiek van dit jaar. De stort wordt nu met ingang van 1 januari 2013 eindelijk stopgezet, maar als klap bij heldere hemel kwam de mededeling, dat de opslag en verwerking van afval ondanks een forse betaling van enkele miljoenen gewoon “tijdelijk” door blijft gaan. Naar aanleiding van een motie van D66, VSP en CU/SGP moet onderzocht worden of er ondanks regelgeving de afgelopen jaren toch nog onverpakt asbest is gestort in de Derde Merwedehaven. Als dit zo is, dan is hier sprake van een illegale handeling waarbij bewoners in de omgeving een zwaar gezondheidsrisico hebben gelopen. Crimineel gedrag dus. In de raadsvergadering liet wethouder Piet Sleeking weten dat de boeken van afvalverwerkende bedrijven als Delta en Proav zelfs voor hem gesloten blijven. Bedrijven waar de provincie Zuid Holland een grote vinger in de pap heeft. Dan rijst de vraag: wie gaat het onderzoek dan houden? Wie krijgt dan wel inzage in handel en wandel van deze afvalbedrijven? Desgevraagd liet wethouder Sleeking weten, dat de Omgevingsdienst hiervoor in beeld is. Maar de Omgevingsdienst als onderzoekende partij mag worden gewantrouwd. Immers de baas van deze instelling is toch ook de baas van de verdachte partij? Voorzitter van de Omgevingsdienst is namelijk de gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland, de heer mr. R.A. Janssen. Typisch gevalletje: ”slager keurt weer eens zijn eigen vlees”. Blijft voor mij een vreemde zaak dat de politieke partijen hiermee akkoord gaan. Groen Links liet onlangs weten, dat werknemers in dienst bij Post-NL een beter onderkomen verdienen. Ze vinden het huidig gebouwtje maar armetierig en stelden vragen of de postbestellers wel een plasje konden doen op hun werkplek of een praatje maken met collega´s. Goed deze aandacht voor het welzijn van deze werknemers, maar volgens mij zijn er toch wel zaken van groter belang aan de orde op ons eiland. Wordt het niet eens tijd dat de milieupartij Groen Links eens de balans gaat opmaken?


  bram |27-12-2012 |


  Demos Kratos- Macht van het volk

  Afgelopen dinsdag was het weer zo ver. Drechtstedendinsdag; alle aangewezen raadsleden waren uitgenodigd om in ons mooie stadhuis met elkaar van gedachten te wisselen. En omdat de toekomst van de Drechtsteden het onderwerp van discussie zou zijn, werd mijn nieuwsgierigheid uiteraard gewekt. Nu moet ik zeggen dat het aanvankelijk ook een levendig debat werd. De heer van Verk namens de PvdA gooide een knuppel in het hoederhok en stelde terecht vraagtekens bij het democratisch gehalte van de raad.hoenderhok Hij vond dat het mogelijk moet zijn voor de burgers om de Drechtraadvertegenwoordigers zelf te kiezen en er dus naast de Gemeenteraadsverkiezing een Drechtraadverkiezing zou moeten komen. De voorzitter van de vergadering smoorde echter snel het debat door in 2e termijn geen interrupties meer toe te staan. Dit was een gemiste kans. Nu kon de Drechtraad zich eindelijk eens uitspreken over zijn legitimiteit en nu vond de gespreksleider het nodig om het debat stil te leggen. Waarom kom je dan feitelijk bij elkaar? Stuur dan de voorzitter voortaan een briefje met daarin de stellingen van de verschillende fracties en stop ze in de ambtelijke lade. De regiovertegenwoordiger van de VVD die een zeer korte 1e termijn had gehouden en vervolgde met een uitgebreide 2e termijn, maakte dankbaar gebruik van deze rare opstelling van de voorzitter, door lachend te zeggen dat zij niet in de rede mocht worden gevallen. De voorzitter voelde blijkbaar nattigheid want hij bood de heer van Verk aan om later nog eens op de kwestie terug te komen. De heer van Verk bedankte voor de eer en liet de zaak zoals het was. En zo ging een kans verloren om eens met elkaar te spreken over de rechtmatigheid van een Drechtraad. Als er zoveel volksvertegenwoordigers in deze raad zich afvragen of deze raad echt wel democratisch is mag je op zijn minst toch wel hierover elkaars nieren proeven?
  Een voor mij onbekende regiovertegenwoordiger in de raad van D66-VSP hoorde ik serieus zeggen, dat het beter zou zijn om burgers niet te betrekken bij besprekingen maar ze slechts te informeren over het resultaat. Dan begin ik me toch echt zorgen te maken hoe het gesteld is met onze democratie. Omdat ik graag de vergadering nog eens rustig wilde terugzien keek ik de volgende dag bij de videoverslagen. De uitzending was echter al verwijderd. Misschien vond de raad het zelf ook niet de moeite waard om nog eens terug te laten zien.drechtstedendinsdag Nu zie je dat de discussie over de Drechtraad zich in de media gaat voortzetten. Maar daar hoort het niet. Waar hebben we anders volksvertegenwoordigers voor?
  Mijn mening is dat in Drechtraad geen besluiten zouden mogen worden genomen maar deze zouden moeten worden voorgelegd aan de afzonderlijke gemeenteraden voor goedkeuring. En als men deze werkwijze te omslachtig vindt dan de knoop doorhakken en gewoon het besluit nemen tot één Drechtstad. De burgemeester zei het al eerder: het is aan de raad om daar over te oordelen. Maar dan moet er wel eerst eens een stevige discussie kunnen losbarsten....


  bram |6-12-2012 |